Så langt har tilbud om høyere lønn, mer fleksibilitet og flere arbeidsfordeler hjulpet lite. Flere enn 100 000 stillinger i amerikanske hoteller står ledige. Det vil kunne gi seg utslag i dårligere service og færre ledige rom. Med høyre priser som resultat.

Høyere lønn

Under pandemien forsvant 250 000 hotelljobber i USA. Det samme tendensen gjelder over store deler av verden, men særlig i USA har utfordringen med å besette jobbene vært stor, ifølge en ny undersøkelse utført av bransjeforeningen American Hotel & Lodging Association (AHLA).

Samlet melder 79 prosent av deres hoteller at de ikke kan få besatt ledige stillinger. Tilsammen er det snakk om mer enn 100 000 av, skriver bransjebladet HNR Hotel News.

71 prosent av hotellene sier de tilbyr bedre lønninger for ansatte, 64 prosent lokker også med større jobb-fleksibilitet, og 33 prosent med bedre fordeler for ansatte. 

Men tross dette sliter 81 prosent av hotellene med å få besatt ledige stillinger. 

Størst utfordring er det på området «housekeeping» – det som tidligere het stuepiker. Her er hele 43 prosent av jobbene ubesatte.

Den gjennomsnittlige timelønnen på amerikanske hoteller er nå 23 dollar, rundt 250 kroner. Etter pandemien har lønningene på amerikanske hoteller steget raskere sammenlignet med andre jobbområder i servicebransjen.

Ønsker flere immigranter

HNR Hotel News refererer ellers til offisielle amerikanske statistikker. De viser at siden februar 2020, måneden før pandemien for alvor brød ut på verdensplan, forsvant 250 000 hotell-arbeidsplasser i USA. Siden er det reetablert 150 000 jobber, men underdekningen er stadig på 100 000 stillinger.

Det skyldes i stor grad at mange som mistet jobbene sine på amerikanske hoteller under pandemien siden funnet andre jobber i andre bransjer og vil ikke tilbake til hotellbransjen.

AHLA og andre aktører i vertskaps-industrien har dratt igang en lang rekke kampanjer og initiativer for å få flere medarbeidere inn i hotellbransjen.

– Dette vil fortsatt ha topp prioritet hos oss, sier AHLAs administrerende direktør Chip Rogers.

Han oppfordrer den amerikanske myndigheter til å komme med nye regelendringer, slik at det blir lettere for den amerikanske hotellbransje at kunne ansette immigranter til at fylle de mange ledige stillingene. 

Kritisk mangel

Ifølge data presentert på verdens største reiselivsmesse ITB i Berlin står verdens reise- og reiselivsnæring overfor sin hittil største utfordring: å skaffe ansatte. Tall fra World Economic Forum viser at Corona-pandemien førte til tap av mer enn 62 millioner arbeidere i sektoren.

Blant tallene:

* 68 prosent av de spurte reise- og reiselivsbedriftene sier de er underbemannet
* 88 prosent av industrien erkjenner mangel på arbeidsstyrke
* 62 prosent sier at 25 til 45-åringene er de vanskeligste å rekruttere innen reiseliv og turisme. De velger nå jobber innen teknologi og farmasøytiske produkter i stedet for å reise
* Mangelen på ansatte er størst i «kritiske» jobber, inkludert matlaging, teknologi, kunstig intelligens, salg og reservasjoner
* På verdensbasis vil turisme og reiseliv ha behov for 8,4 millioner nye rekrutter innen 2025. De må være mer spesialiserte innen områder som dataanalyse, digital markedsføring og avansert kundeservice.

Undersøkelsen ble utført over hele Europa, Amerika, Australasia, Asia, Midtøsten og Afrika, og inkluderte fagfolk fra turbyråer og operatører, flyselskaper, flyplasser, cruiseselskaper og såkalte hospitality-selskaper. ©