Et klart flertall på 69 prosent av befolkningen sier at de aldri tar inn varer ulovlig. Det er en oppgang fra 66 prosent i  2019. Gruppen med notoriske smuglere er på tre prosent.

Mer enn hver fjerde nordmann, 27 prosent, rapporterer at de av og til smugler varer, men bare litt. Det er noe færre enn i 2019, men tallene bekymrer likevel Tolletaten.

– Selv om det kan være snakk om små mengder i hvert enkelt tilfelle, så blir de totale mengdene som innføres ulovlig i Norge svært store, sier tolldirektør Øystein Børmer.

I 2019 reiste nordmenn på nesten åtte millioner ferier i utlandet. Hvis 25 prosent hadde med seg én liter alkohol for mye, så utgjør det to millioner liter som tas inn ulovlig av småsmuglere.

Åtte av ti nordmenn tror at «folk flest» smugler av og til.

– Når nesten like mange, sju av ti, oppgir at de selv ikke smugler, så tenker vi vårt. Antakelig ligger fasiten et sted mellom disse to ytterpunktene, sier Børmer. ©