Slike ekstremt varme dager inntreffer også på flere steder i verden enn tidligere, noe som får konsekvenser for folks helse og for måten vi lever på, ifølge  BBC.

Det totale antall dager med temperaturer over 50 grader har steget hvert tiår siden 1980.

I perioden 1980 til 2009 var det i gjennomsnitt 14 dager i året med temperaturer på 50 grader eller mer. Det tallet steg til 26 i gjennomsnitt i årene 2010 til 2019.

Temperaturer på 50 grader inntreffer hovedsakelig i Midtøsten og i Gulf-regionen. Men i sommer ble det målt 48,8 grader i Italia og 49,6 grader i Canada, og forskere advarer om at dager med så høye temperaturer vil inntreffe også andre steder på jorden, med mindre det kuttes i utslipp fra fossilt drivstoff. ©