PCR-testing er den typen myndighetene i de enkelte landene krever, og av de landene Den internasjonale luftfartsorganisasjonen (IATA) har undersøkt er Frankrike det eneste som oppfyller WHOs anbefalinger om at staten skal bære omkostningene ved å teste reisende.

Ny næringsvei

I de øvrige landene der de reisende selv må punge ut lå minimums-prisen på rundt 760 norske kroner. Maksprisen var i snitt på hele 1735 kroner.

Regner man inn prisen på Covid-testene har det vært en dramatisk økning i billett-prisene, ifølge IATA. I snitt koster en enveis flybillett 1670 kroner inkludert skatter og avgifter, men ekskludert PCR-testen. Med testen fyker prisen i været, til 2420 kroner.

Noen land krever også en test ved ankomst, som øker prisen ytterligere fra 3340 kroner til 6320 kroner. I sum vil de nye flyprisene ekskludere mange, særlig for dem som reiser i familiegrupper. En prisøkning på 45 prosent blir rett og slett for dyrt. I de mest ekstreme tilfellene vil testprisene overstige prisen på selve flybilletten.

Nærmest over natten ble Covid-testen en ny næringsvei, og Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer de enkelte regjeringene om å redusere de økonomiske byrdene for de reisende over landegrensene. 

Bør bli gratis

Et av argumentene er at de relativt dyre testene blant annet åpner for profitører og svindlere.

– Den beste løsningen er at omkostningene bæres av myndighetene, mener IATAs toppsjef Willie Walsh. 

Omkostningene ved testing hindrer «friheten til å reise», sier Walsh, som mener det er myndighetenes ansvar å ikke la omkostningene med å teste seg berede grunnen for at reising blir et gode for de rike og de som kan ta en vaksine

I Frankrike tar staten omkostningene ved testingen, og nylig oppfordret EU til at testing skal bli gratis tilgjengelig for alle.

Prisforskjellene på testene er i flere tilfeller påfallende, fra 650 kroner i Australia til 2325 kroner i Japan. I Norge er «normalprisen» 1195 kroner. Legevakten i Oslo tar 1500 kroner.

I begge tilfeller inkluderer det såkalt «fit to fly». ©