Om du sykler langs grusveiene i det historiske området Maremma – sør i Toscana og nord i Lazio – har du garantert truffet på de digre, hvite hundene. Kommer du for tett på de mange saueflokkene der er de raskt på plass og passer på. Du vil neppe glemme det.

Mange oppfatter dem som aggressive, men maremmanoene er fine familiehunder som liker å holde flokken samlet. Det gjør dem vel egnet som voktere av sauene, som i denne delen av Italia er utsatt for angrep av ulv.

Når rovdyrene truer er maremmanoene fryktinngytende – og fryktløse.

SAUEHUND: Maremmanoen er et kjent syn på landet nord i Lazio, sør i Toscana og Abruzzo.

Kyllingbondens idé

På Middle Island, bare noen få kilometer utenfor sørkysten av Vest-Australia, bor det en bedårende pingvinart. Inntil rever flyttet inn på øya var bestanden av pingviner blomstrende. Nå var ikke pingvinene et naturlig bytte for rovdyrene, men med lite annet å jakte på havnet de små og lite flyvedyktige dyrene på revenes middagsmeny.

På slutten av 1980-tallet var det rundt 20 000 små pingviner på øya. 15 år senere var det færre enn ti igjen. Bestanden var da så skjør at Middle Island ble stengt for publikum. Det skyldtes også at besøkende ofte tråkket på pingvinhulene, som bidro til desimeringen av bestanden. 

På samme tid kom en lokal bonde med en oppfinnsom plan for å beskytte pingvinene. Han hadde selv suksess med å bruke det italierne kaller «cane da pastore maremmano-abruzzese» som beskyttere av kyllingene sine. Maremmanoen er en populær, men ganske sjelden hunderase i Maremma og Abruzzo, hovedsakelig brukt til å vokte saueflokkene der.

«Kanskje kunne hundene brukes til å passe på pingvinene»? tenkte mannen, og dermed var det besynderlige beskyttelses-programmet født.

Besøk på øya

Hundene ble bragt til Middle Island, hvor de først gjennomførte et omfattende treningsprogram. Det var en suksess, og de siste 15 årene har hundene med stort hell voktet pingvinene i hekkesesongen (fra slutten av sommeren til omtrent februar).

På «jobb» patruljerer hundene øya fem dager i uken. På fridagene slapper de av på en gård i nærheten. Såvidt de som overvåker programmet kjenner til har det ikke vært reveangrep på pingvinene så lenge hundene har vært på øya, og pingvinbestanden har vokst jevnt og trutt.

Hundene er de første i verden som er trent til å beskytte pingviner, og suksesshistorien om den utrolige sammenkoblingen mellom hund og pingvin har skapt blest og bidratt til å øke samfunnets støtte og bevissthet for bevaring av pingvinene. 

I 2015 inspirerte prosjektet for øvrig til filmen «Oddball».

Hver sommer er det mulig å besøke øya og delta på en tur hvor du kan se hundene i aksjon. Utenom hekkesesongen brukes maremmanoene i andre programmer på det australske fastlandet. ©