Det blir med andre ord ikke krav om munnbind på innenlandsreiser. På utenlandsreiser vil det være opp til flyselskapene selv å oppfordre til bruk av munnbind, opplyser samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Trolig vil flyselskapene selv legge seg på EUs linje.

Det har i Norge vært krav om tomme midtseter siden 28. april. Ifølge NRK vil Hareide komme med en oppdatert smittevernveileder torsdag. Det betyr at SAS, Norwegian og Widerøe, som har mistet en tredel av kapasiteten som følge av pålegget, kan fly med fulle maskiner.

Fordi Helsedirektoratet har vært usikker på effekten av munnbind har ikke det vært innført tidligere, selv om SAS har krevd det. 

– Nå justerer vi vår veileder i tråd med internasjonale anbefalinger. Dette gjør vi under forutsetning av at avstands-anbefalingene og de øvrige grunnleggende smittevernrådene følges overalt ellers under reisen, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

Hareide understreker at det er veldig god aircondition på flyene, og at det vil være trygt å fly selv om det ikke lenger vil være krav om et ledig midtsete.

– Bruk av munnbind blir heller ikke en del av myndighetens råd nå. Det kan flyselskapene avgjøre selv, sier helseminister Bent Høie.

– Luftfartsbransjen er en internasjonal bransje, og vi er nå i en fase der vi gradvis åpner opp og trapper ned på tiltakene. Vi mener at blokkering av midtsete over tid kan være såpass utfordrende for luftfartsbransjen, at vi med den smittesituasjonen vi nå har, kan lempe på dette og fremdeles ha kontroll på smittespredningen, sier Høie.

At regelen om midtsete-begrensning nå blir opphevet er meget gode nyheter for reiselivet, flyselskapene – og ikke minst forbrukerne.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror også at flyselskapene med denne lempingen på Corona-kravene vil kunne sette inn mer kapasitet.

– Flyruter og billettpriser bør også bli positivt påvirket, sier han til økonominettstedet E24. ©