Turisten ble hentet opp og så satt i stand med dampmaskinen intakt i 2009.

Tilbake i 2009

– Hvis vi stiller klokken 100 år tilbake, tror jeg mange ville blitt overrasket over den livlige dampbåt-trafikken på norske innsjøer og vassdrag, sier riksantikvar Hanna Geiran.

LES MER: Telemarkskanalen – poesi i bevegelse!

– Innlandsflåten var en viktig del av det nasjonale transportnettet. Det er derfor fantastisk at D/S Turisten som kanalens «dronning» kom tilbake i drift som et flytende kulturminne til glede for oss alle

Turisten var et av de mange gods- og passasjerskipene som seilte i innlandet i Norge fra 1800-tallet og fram til 1960-tallet. 

I dag er kanalbåten et av få dampskip som er igjen. Formålet med fredningen er å ta vare på et av landets siste dampdrevne passasjerskip ved et av våre innlandsvassdrag. Turisten har vært tilbake i drift på Haldenkanalen siden 2009.

En nøkkelrolle

– Takket være eierne og alle som jobber med fartøyvern langs Haldenkanalen kan vi ta denne kulturhistoriske reisen den dag i dag. Med fredningen ivaretar vi Turisten som en viktig historisk kilde for å formidle kunnskap og opplevelser, fortsetter riksantikvaren.

Etter at Norge hadde fått sin grunnlov i 1814, var det viktig å bygge opp et transportnett over hele landet. Her spilte den norske innlandsflåten en nøkkelrolle. Kombinasjonen av jernbane og dampskip var lenge en utbredt reisemåte. 

Dette systemet fantes mange steder i Norge – jernbane til et farbart vann og dampbåt videre i sommerhalvåret. 

Turisten på Haldenkanalen var en representant for denne innlandsflåten inntil driften opphørte i 1963.

Utrettelig tro

Turisten er trolig et av de norske fartøyene i drift som har ligget lengst i «den våte grav». Båten ble senket i 1967 og lå på 20 meters dyp på bunnen av Femsjøen i Haldenvassdraget til hun ble hevet til overflaten igjen i 1997. 

Siden 2009 har den istandsatte båten gått i regelmessig rute i Haldenkanalen. Bevaringsforholdene er ofte bedre i ferskvann enn i saltvannet langs kystlinjen.

LES MER: På kjøl gjennom Sverige!

– Hevingen og restaureringen av dampskipet er et av de mest spektakulære fartøyvernsprosjekter som er gjennomført i Norge sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen i Viken fylkeskommune.

– Jeg ønsker på vegne av Viken fylkeskommune og regionen å hedre eierne av båten, Tore Aksel Voldberg og Alf Ulven, for den bragden det var å sette båten i stand. Uten deres utrettelige tro på at dette prosjektet skulle lykkes, hadde aldri «Femsjøens hvite svane» vært å se tilbake i Haldenkanalen. 

Sommertegn

Turisten er ifølge Jacobsen «et umistelig, nasjonalt kulturminne i et unikt kulturmiljø», og mener det er svært gledelig at dette viktige kulturminnet krones med fredning,

Haldenkanalen ble bygget i 1849 som en kjent åre for tømmerfløting, men ble også et yndet utfartssted for turister og tilreisende. Som passasjerskip var Turisten en del av turen som ble kalt «den store rundreisen». Dette var en dagstur fra Oslo med tog, båt på Haldenkanalen og tog tilbake igjen til hovedstaden. 

I etterkrigstiden og fram til driften opphørte i 1963 var mange skoleelever fra Østlandsområdet blant de reisende. ©