Gamle temperatur-rekorder ble gjentatte ganger knust i ekstreme hetebølger i Frankrike, Tyskland og Storbritannia i fjor. Varmen bidro til utbredt tørke i Sør-Europa, og Arktis var nesten én grad varmere enn et gjennomsnittlig år i løpet av året.

– Den oppvarmende trenden er nå utvetydig overalt på planeten.

Ifølge forskerne vil situasjonen sannsynligvis bli verre etter hvert som jorden varmes opp ytterligere.

Rapporten er produsert på vegne av EU, inkludert European Weather Center ECMWF, med informasjon fra EUs klimamyndighet C3S (Copernicus Climate Change Service).

Det er viktig å fokusere på Europas langsiktige oppvarming, mener C3S-sjef Carlo Buontempo.

– Den oppvarmende trenden er nå utvetydig overalt på planeten. Og som en konsekvens øker hyppigheten av disse rekordstore listene, sier han.

Utslipp av karbondioksid forventes å avta i 2020 på grunn av de økonomiske konsekvensene av Corona-pandemien, men utslippene vil øke igjen når infeksjonen stoppes.

Formålet med klimarapporten er å hjelpe politikere og andre beslutningstakere til å handle på bakgrunn av et tydeligere bilde av det endrede klimaet. ©