Beløpet på 27 000 kroner er det laveste Virke har registrert siden undersøkelsen første gang ble gjennomført i 2012.

Til sammenligning planla norske husstander i snitt å bruke litt over 43 000 kroner da de ble spurt i desember 2019.

Noen nøkkeltall
* I desember 2019 oppga seks av ti av dem som skulle på sommerferie at de planla å reise til utlandet. Nå svarer kun syv prosent det samme.
* 47 prosent oppgir at de sannsynligvis skal tilbringe årets ferie på privat hytte i Norge, mens 41 prosent forteller at de skal være hjemme.
* 38 prosent planlegger besøk hos familie eller venner i Norge
* 36 prosent har planer om ferie på hotell, campingplass, hyttegrend eller et sted med privat utleie i Norge. Her har folk kunnet oppgi flere svar.

Lederen for Virke Reiseliv Astrid Bergmål sier det er positivt at flere ser ut til å planlegge ferie i eget land, og minner om at overnattingssteder, aktivitets- og opplevelses-aktører over hele Norge nå står klare til å ta imot norske gjester.

Samtidig er tallet for lavt til å kunne dekke opp for alle de utenlandske turistene som nå uteblir som følge av reiserestriksjoner.

– Mange lever av sommersesongen alene. De har små marginer og er avhengige av internasjonale gjester, sier Bergmål.

Hun understreker at det uansett blir en tøff sommer og tøft år for reiselivsnæringen, noe kuttet i folks feriebudsjett understreker.

I undersøkelsen oppgir seks av ti at attraksjoner og opplevelser er styrende for valget av reiser. Tre av ti svarer at miljø er styrende, og dette tallet ligger på nivå med fjoråret.

Virke ber myndighetene jobbe med å legge til rette for gradvis gjenåpning av grensene på en trygg måte.

– Vi registrerer at en rekke land nå åpner for turister fra Norge, mens norske myndigheter fremdeles holder igjen. Det å få i gang igjen internasjonal turisme er viktig både for norsk reiselivsnæring, men også for alle de landene som lever av turisme, sier Astrid Bergmål i Virke Reiseliv. ©