De seks landskapsvernområdene er Lyngsalpan, Sylan, Trollheimen, Ålfotbreen, Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord. Listastrendene bør også bli nasjonalparker, mener regjeringen. 

I tillegg er det planer om å utvide åtte eksisterende nasjonalparker.

Så langt tyder dialogen med kommunene på at det er mulig å få lokal aksept for å starte en verneprosess, mener miljø- og klimaminister Sveinung Rotevatn (V). Han innrømmer samtidig at det kan komme konflikter.

– Det vil alltid være ulike syn på nye verneområder. Noen kan bli usikre på hva det kan bety for deres interesser. Vi skal derfor sørge for å ha gode prosesser der alle skal få komme med innspill, sier Rotevatn i en pressemelding.

Han påpeker at tap av naturmangfold på grunn av utbygging og inngrep er et stort problem på verdensbasis, men også i Norge.

– Denne bit-for-bit-utbyggingen tar stadig mer natur. Derfor ønsker regjeringen nå å sette i gang flere verneprosesser der både de lokale kommunene og Miljødirektoratet anbefaler at man legger en nasjonalpark, sier Rotevatn.

Å ferdigstille en verneplan for en nasjonalpark tar som regel tre til fire år. ©

Regjeringen åpner for fire nye nasjonalparker
* Hornelen
* Masfjordfjella
* Øystesefjella
* Sunnmørsalpene

Landskapsvernområder som regjeringen vil gi nasjonalparkstatus
* Lyngsalpan
* Sylan
* Trollheimen
* Ålfotbreen
* Oksøy-Ryvingen
* Flekkefjord og Listastrendene

Følgende nasjonalparker foreslås utvidet
* Rohkunborri
* Blåfjella-Skjækerfjella
* Skarvan-Roltdalen
* Femundsmarka
* Dovre
* Jostedalsbreen
* Jotunheimen
* Raet