Corona-pandemien og lammelsen av norsk og internasjonal luftfart til tross, Avinor jobber med å skaffe Norge flere nye flyruter når krisen er over. Øverst på listen står Singapore.

at nordmenn generelt har et rutetilbud som er tilpasset deres behov.

– Det kommer en tid etter denne krisen, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Gaute S. Riise, til reisenettstedet flysmart24.no.

Nå om dagen er det viktigste for Avinor å håndtere konsekvensene av Corona-pandemien. Samtidig understreker Riise at det også er viktig å ha et godt rutetilbud både de privat-reisende og næringslivet når markedet tar seg opp igjen.

På den bakgrunn har Avinor utarbeidet en egen liste over ti ruter fra utlandet som i dag ikke har direkte flyforbindelse til Norge. Nordmenn som skal til disse stedene må reise via en annen flyplass i Europa for å komme frem til bestemmelsesstedet.

Listen som er utarbeidet er ikke i prioritert rekkefølge, men viser de største markedene fra Norge som enten er ubetjent, målt i antall passasjerer som ikke flyr direkte.

– Å styrke norske bedrifters konkurransekraft i form av tilgjengelighet til viktige destinasjoner i utlandet, og at nordmenn generelt har et rutetilbud som er tilpasset deres behov, er en viktig del av Avinor sitt samfunnsoppdrag, sier Gaute S. Riise.

Listen viser at det spesielt er behov for nye ruter til Asia. Seks av de ti destinasjonene Avinor jobber med å etablere ruter til ligger i den verdensdelen.

Oslo – Singapore (38 600*)

Bergen – Frankfurt (38 400)

Oslo – Tokyo (34 100)

Oslo – Dehli (33 700)

Oslo – Shanghai (32 200)

Oslo – Washington (30 600)

Oslo – Hongkong (29 800)

Oslo – St. Petersburg (29 000)

Oslo – Seoul (27 000)

Stavanger – Paris (26 600)

Kilde: OAG Traffic Analyser
* I parentes hvor mange som reiser indirekte til hver enkelt destinasjon.