Det kan bli trangt langs norske veier fremover, for det viser seg at nordmenn flest vil feriere her på berget. En undersøkelse Respons analyse har gjennomført viser for eksempel at 85 prosent av de spurte oppgir at de vil følge reiserådene til UD.

Unik allemannsrett

Det vil i praksis si at de vil holde seg i Norge, og den samme undersøkelsen viser også at flere nordmenn planlegger bilferie denne sommeren sammenlignet med fjoråret. 

  • 42 prosent oppgir at de skal på bilferie i sommer mot 32 prosent i fjor
  • Fire av ti skal på hytte i sommer
  • 16 prosent skal på telttur

Norge er et paradis for den som vil ta landeveien fatt. Det skyldes ikke minst allemannsretten. Det betyr samtidig ikke at det er fritt frem å parkere bobilen eller slå opp teltet. 

– Du står friere med telt enn med bobil, men noen ting er det lurt å være klar over før du slår deg til ro for natten, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Den norske bilorganisasjonen forteller at stadig flere fristes av å campe i det fri. Samtidig hersker det endel uvitenhet om reglene som gjelder. Hvor kan du egentlig parkere for natten om du reiser med bobil, campervan, taktelt eller vanlig telt?

– Allemannsretten er unikt for Norge. Den gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark. Det er rett og slett et fellesgode i den norske kulturarven, sier Sødal. 

– Men det betyr ikke at man kan ture fram uten å vise hensyn, understreker han.

Allemannsretten gjelder uavhengig av hvem som er grunneier. Samtidig setter flere grunneiere opp private skilt med «parkering forbudt» for å hindre bobiler og folk med campingvogn å overnatte. Også flere kommuner har satt opp begrensinger for fricamping, på grunn av stor pågang og mange turister.

Prat med grunneieren

Loven sier at det er tillatt å parkere ved offentlig vei i utmark, såfremt det ikke er til nevneverdig skade eller ulempe. Det sentrale her er om man er ved offentlig vei eller ikke. Langsmed offentlig veg kan du parkere bobilen, så sant dette er forsvarlig og ikke hindrer trafikken eller er i strid med trafikkreglene, offentlig skilting eller andre bestemmelser.

– Dette kan faktisk ikke grunneier hindre. Er veien derimot privat kan grunneier bestemme, sier Nils Sødal. 

– Du kan heller ikke kjøre av veien og ut i terrenget for å campe med bobil, campervan eller campingvogn, fortsetter han.

Skal du overnatte i telt er du friere. Du kan parkere bilen på parkeringsplassen og finne deg en fin teltplass ute i naturen.

– Det kan være lurt å ta en prat med grunneieren før du slår opp teltet, mener Sødal. 

Du skal i tillegg holde avstand til bebyggelse. I tillegg kan du ikke ligge på samme plass mer enn to døgn. Det gjelder både telt og bobil.

Reglene til tross – mulighetene er med andre ord mange for alle dem som denne sommeren skal feriere litt mer på måfå. ©

Noen tips

  • Tillatt å parkere bobil ved offentlig vei i utmark.
  • På privat vei bestemmer grunneier.
  • Du kan ikke campe med bobil, campervan eller campingvogn i terrenget.
  • Du kan telte fritt i terrenget.
  • Hold avstand til bebyggelse.
  • Maks opphold på samme sted er to døgn (telt og bobil).