Det mangler selvsagt ikke på temaer å krangle om – pengebruk og hvor man skal dra, for eksempel. Den relativt nye studien i regi av konsulentfirmaet Korn Ferry trekker arbeid som den desidert hyppigste årsaken til ferie-konflikt.

Femtifire prosent av respondentene i undersøkelsen sa at de har havnet i krangel med en ektefelle eller en partner fordi de jobbet for mye når de egentlig skulle være frikoblet. Halvparten av de 1070 respondentene (45 prosent) sa da også at de «sjekket inn på kontoret» flere ganger om dagen mens de var på ferie.

Av alle de spurte sa ikke én at de var helt frakoblet fra jobben.

– Slik dagens arbeidsplass er utformet har de fleste ansatte ikke den luksusen at de kan sjekke ut fullstendig fra arbeidet mens de er på ferie, sier seniorpartner Mark Royal i Korn Ferry i en kommentar til undersøkelsen.

For svært mange er det vanskelig å logge seg helt ut fra jobben og ansvaret der. Royal mener derfor det er viktig å legge planer for når man jobber i ferien, og ikke minst komme til en forståelse om dette i forkant med familie og og venner når det ikke er noen vei utenom,

Undersøkelsen viser ellers at folk er mer stresset på jobben nå enn tidligere, og at «dette stresset påvirker personlige relasjoner negativt.

Ferie skal være avstressende. Samtidig er den viktigste årsaken til at folk følger opp jobbrelaterte forhold er å «slukke branner» på kontoret (47 prosent). Nummer to-årsaken er bekymring for økt arbeidsbelastning når de er tilbake på jobben igjen (29 prosent).

Nitten prosent av de spurte spurte svarte at de rett og slett likte å jobbe.

I en verden der vi hele tiden er koblet opp kan det være vanskelig å koble ut: Mens 95 prosent av de spurte understreket at de hadde til hensikt å ta en ferie som varte minst en uke, sa 65 prosent at de måtte kutte i ferien på grunn av press fra jobben. ©