Vi trenger strengere regelverk på sjøen, skriver Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

Ifølge en landsdekkende Ipsos-undersøkelse irriterer hver tredje nordmann seg over motorbåter og vannscootere i høy fart.

Lavere grense

– Stillhet og ro er blant folks viktigste grunner til å oppsøke natur, og kjøretøy i høy fart kan skape både støy og utrygghet, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv i pressemeldingen.

Paraplyorganisasjonen er bekymret over det de mener er en økende brukerkonflikt så sjøen, der myke trafikanter, som padlere, seilere, roere og badende, fortrenges.

Norsk Friluftsliv mener nå det er på tide å innføre strengere fartsbegrensninger for båter og vannscootere.

– Kysten skal være for alle. Dagens trafikkbilde, med stadig flere fritidsfartøyer i høy fart, krever et strengere regelverk slik at alle kan føle seg trygge, sier Lier.

Regjeringen vurderer å innføre et høyhastighetsbevis for fritidsbåter med en hastighet over 50 knop, noe som tilsvarer 90 kilometer i timen, noe Norsk Friluftsliv er positive til. De mener imidlertid at grensen bør settes ved 30 knop, for å sikre tryggheten på sjøen.

Alle har ansvar

Mens 39 prosent oppgir at de irriterer seg over båter og vannscootere som suser forbi, er stengsler og privat-skilt ved kysten også en plage for mange.

Det som imidlertid irriterer aller flest nordmenn når de oppholder seg på sjø og kyst er søppel. 67 prosent irriterer seg over forsøpling i slike områder, viser Ipsos-tallene.

– Søppel i naturen ødelegger ikke bare turopplevelsen. Det er også alvorlig både for miljøet og dyrelivet. Her har vi alle har et ansvar for å holde kysten vår ren, sier Bente Lier i Norsk Friluftsliv.

Norsk Friluftlivs topp tre-liste over hva som irriterer nordmenn på og ved sjøen

* Forsøpling (67 prosent)
* Privat-skilt, gjerder og andre stengsler langs kysten (41 prosent)
* Motorbåter eller vannscootere i høy fart (39 prosent) ©