IATA har gjort opp status over 2023, og ifølge den internasjonale luftfartsorganisasjonen var siste året det sikreste som noen gang er registrert i internasjonal luftfart. 

Aldri vært lavere

Totalt ble det gjennomført 37,7 millioner flyreiser i fjor, som er en økning på 17 prosent sammenlignet med 2022, da tallet var 32,2 millioner. Ingen jetmaskiner var involvert i dødsulykker, men det var én alvorlig dødsulykke i fjor. 

Det skjedde 15. januar, da et Yeti Airlines ATR 72-500 turbopropfly styrtet på vei fra Kathmandu til Pokhara i Nepal. 72 mennesker mistet livet i flyulykken. 68 av disse var passasjerer, mens de resterende fire var besetningsmedlemmer.

Den såkalte «all accident rate», som måler hvor mange ulykker som finner sted per én million flyreiser, endte i 2023 på 0,80. Det vil si at det var én ulykke for hver 1,26 millioner flyvninger.

I følge flyselskapenes bransjeorganisasjon har ikke dette tallet vært lavere i de årene det har blitt målt.

– Ikke ta det for gitt

Tallet er en betydelig nedgang fra året før, da raten var på 1,30, noe som betyr at det i 2022 var én ulykke for hver 0,77 millioner flyreiser. Gjennomsnittet de siste fem årene er 1,19, som tilsvarer én ulykke per 880 293 flygninger.

Det totale antallet ulykker på verdensbasis falt også. I 2022 ble 42 ulykker registrert, mot 30 i fjor.

Det var også en reduksjon i antall dødsulykker. Det gikk fra fem i 2022 til kun én i fjor. De fem ulykkene året før var fordelt på ett jetfly og fire turbopropfly. 

I 2022 omkom 158 mennesker i flyulykker, og i fjor var tallet 72.

– Sikkerhet er det området luftfarten prioriterer over alt annet, noe som gjenspeiles i tallene for 2023, sier IATAs toppsjef Willie Walsh.

– Ingen jetfly var involvert i dødsulykker.

Samtidig understreker Walsh at «en enkelt dødsulykke med et turbopropfly og 72 omkomne minner oss om at vi aldri må ta sikkerheten for gitt, akkurat som to høyprofilerte ulykker den første måneden av 2024 viser oss at selv om flyvning er blant de sikreste aktivitetene, er det alltid rom for forbedring».

Økning i Nord-Amerika

Beregnet etter kontinent viser den nåværende ulykkesraten at Asia-Stillehavsregionen er blant de farligste stedene å fly, siden den her har økt fra 0,56 til 0,78 som følge av Yeti Airlines-ulykken. 

Det er imidlertid bedre enn femårsgjennomsnittet, som er 1,06.

Afrika har derimot det høyeste ulykkes-antallet totalt. Her ble den målt til 6,38 i 2023, som imidlertid er en forbedring i forhold til året før, da kontinentet hadde en rate på 10,88. Femårsgjennomsnittet er 7,11. 

Det opplyses også at det ikke er registrert «ødelagte fly» eller dødsulykker i Afrika siden 2020.

Bortsett fra de to nevnte kontinentene var Nord-Amerika det eneste andre stedet hvor IATA opplevde en økning i ulykkesraten, da denne gikk fra 0,53 i 2022 til 1,14 i fjor. 

De siste fem årene har det vært i gjennomsnitt 1,21.

Det var hovedsakelig problemer med landingsutstyret som førte til ulykkene i Nord-Amerika. Det samme gjaldt i Europa. Her endte imidlertid raten på 0,48 i 2023, mot 0,98 året før. 

I gjennomsnitt har raten vært på 0,77 de siste fem årene. ©