Mens mange destinasjoner nå opplever samme antall besøkende som før pandemien, henger USA etter når det gjelder norske reisende. Det overrasker ikke den nordiske analyse-eksperten Travellyze, som har utført undersøkelsen på vegne av PR-byrået Related.

– Ikke overraskende

På mange måter har USA i mange år vært et foregangsland innen globalt reiseliv. Landet tiltrekker seg millioner av reisende fra hele verden. Med åpenbare attraksjoner som majestetiske landskap, ikoniske landemerker og et rikt utvalg innen kultur og gastronomi kan landet tilby et stort utvalg av reiseopplevelser.

LES MER: Key West – Papas by!

De siste årene har imidlertid antallet norske reisende til USA vært synkende. Mens besøkstallene til USA fra andre europeiske markeder som Tyskland, Belgia og Italia gradvis nærmer seg 2019-nivået, henger Norge – sammen med Danmark, Sverige og Finland – etter. 

Image-rangering.

I perioden januar til september 2023 besøkte 132 453 nordmenn USA – tilsvarende 63,43 prosent av antall besøkende i samme periode i 2019, og 59 prosent av antall besøkende i samme periode i 2017*.

– Dette er ikke overraskende, sier administrerende direktør i Related Henrik Koch.

To ganger i året gjør selskapet en representativ markedsanalyse i de fire nordiske landene.

– Siden 2014 har vi målt over hundre reisemål over hele verden mot hverandre, og har sett nedadgående trender for USA siden 2016, forklarer han.

Han viser blant annet til den svake norske kronen mot dollaren som lite fordelaktig for nordmenn, men det er ifølge ham ikke den eneste forklaringen.

Flere årsaker

Noe av årsaken kan ses i den siste markedsanalysen fra september 2023, der USAs image som reisemål har gått ned. Mens USA i 2014 og fram til 2016 var på topp ti blant norske reisende, var landet i 2023 nede på 21. plass.

Positivt inntrykk.

Dette henger blant annet sammen med at det generelle inntrykket av USA som reisemål er mindre positivt enn tidligere. Mens 91 prosent av norske reisende i 2014 hadde et positivt inntrykk av USA som reisemål, er andelen i 2023 kun 76 prosent.

Samtidig har antallet nordmenn som ønsker å besøke USA falt jevnt siden 2014. I 2014 var det 36 prosent som ønsket å besøke USA innen to-tre år. I 2023 var det bare 17 prosent som svarte ja på dette (i 2020, 21 og 22 var andelen henholdsvis 12, 14 og 15 prosent).

LES MER: På sporet av Oregon!

– De lave besøkstallene de siste årene er en ettervirkning av en synkende persepsjon (oppfatning) av US, understreker Koch. 

Det kan være ulike årsaker til det. Våpenkulturen, den politiske polariseringen i kjølvannet av perioden med Trump som president, samt den nevnte dollarkursen kan være noe av forklaringen.

– Det tar noen år fra man ser en stadig mer negativ holdning til reisemålet, til det faktisk går ut over besøkstallene. Det er dette vi ser nå, sier han.

Krevende jobb

Det har også gått nedover for opplevelsen av USA som reisemål. I 2014 rapporterte 99 prosent at de hadde hatt en positiv opplevelse under ferien i USA. I 2023 var andelen 91 prosent. 

Dette påvirker også ønsket om å dra tilbake: I 2014 ville 76 prosent av dem som allerede hadde besøkt USA å dra tilbake. i 2023 er andelen 50 prosent.

– Mange reisemål fikk et fall i image-vurderingen under pandemien. Men overraskende nok har ikke USA kommet tilbake på sporet på samme måte som mange andre reisemål, forklarer Dennis Grauslund, ansvarlig for undersøkelsen i Related. 

LES MER: Ville vesten er litt som før!

Og selv om det fortsatt er generelt høy tilfredshet med reiseopplevelsen i USA, er ønsket om å besøke reisemålet avtagende. 

– Det kan skyldes politiske årsaker, eller at nordmenn ikke har nok kunnskap om hvor mange muligheter det faktisk er i USA. Det vil kreve en dedikert strategisk innsats for å endre USAs image og få norske reisende til å ønske seg til landet igjen, konkluderer Grauslund. ©

* Markedsanalysen gjennomføres to ganger i året av Travellyze, som er en del av Related siden 2014 og som er en ny måte å gjøre markedsanalyser på i reiselivsnæringen som gir muligheten til å sammenligne destinasjoner. Underøskelsen har over 4000 respondenter i Norden, og analysen er representativ for befolkningen.