Nylig ble 11 personer sendt til sykehus som følge av kraftig turbulens ombord i et Delta-fly fra Milano til Atlanta i USA. Flyet hadde totalt 151 passasjerer og 14 ansatte da turbulensen slo til. De skadde er både personer fra kabinpersonalet og vanlige passasjerer, ifølge CNN.

Slike hendelser ser nå ut til å inntre hyppigere – og mer voldsomt.

Ikke farlig

– Turbulensen øker med klimaendringene, bekrefter Isabel Smith ved University of Readings meteorologiske avdeling.

Hun mener imidlertid at det er større sannsynlighet for at du blir rammet av forsinkelser enn av kraftig turbulens.

– Normalt vil flyselskapene planlegge flyruten med så lite turbulens som mulig. Samtidig bidrar nettopp dette til at flyvningene blir lengre og flykorridorene mer trafikkert, forklarer Smith.

VIRALT: Kaoset ombord i Delta-flyvningen gikk viralt.

Med andre ord er sannsynligheten for at noe alvorlig skal skje liten.

Forøvrig varsles tordenvær i god tid, og et flyselskap vil ikke fly gjennom det. Liten grunn til bekymring altså.

– Turbulens i seg selv er ikke farlig, om enn ubehagelig, understreker Smith.

Mer kaos

Samtidig sier Smith at det er en sammenheng mellom klimaendringer og økt turbulens.

– Global oppvarming fører til raskere oppvarming av troposfæren globalt over tid, forklarer Smith.

Troposfæren består av atmosfæren nærmest overflaten, der vi befinner oss. Det er flere lag i atmosfæren. Laget over troposfæren er stratosfæren. Økningen i drivhusgasser fanger varme i troposfæren, som vanligvis blir sendt ut i stratosfæren. 

Derfor avkjøles stratosfæren med en hastighet som ligner på troposfærisk oppvarming. Dette skaper en sterk temperaturforskjell vertikalt over atmosfæren.

– En sterkere vertikal temperatur-stigning fører til en mer kaotisk jetstrøm, forklarer Smith.

– Når jetstrømmer blir sterkere, blir det mer ustabilt, og antallet såkalt «klarluftsturbulens» (CAT) øker, sier Smith.

Mye å spare

Beregningene av turbulens er rundt 70 til 80 prosent nøyaktige, og flyselskaper planlegger flyruter for å prøve å unngå turbulens så mye som mulig. Dette fører ofte til lengre flytider, mer ventetid, økt bruk av drivstoff og mer utslipp av CO2 til atmosfæren.

– Forutsatt at veksten i luftfartsindustrien er minimal vil det fremover koste rundt 25 millioner kroner på verdensbasis å unngå CAT, forklarer Smith.

De mer kronglete flyrutene vil føre til 70 millioner kilo mer CO2 fra luftfartssektoren årlig. Nå forsker luftfartsindustrien på den beste måten å redusere sine CO2-utslipp på, og én tilnærming er å optimalisere flyrutene.

I en studie ble det påvist at ved å gjøre nettopp det på flyruter mellom desember 2019 og februar 2020, kunne 6,7 millioner kg CO2 vært spart bare i den perioden. 

– Imidlertid kan den mest optimale flyruten være den mest turbulente, understreker Smith.

Tøft i luften

Fortsatt er mye uklart. CAT er for eksempel ikke mulig å oppdage ved radar ombord, men forskning rundt såkalt LIDAR – som i stedet for radar bruker laser til måling – kan være en mulighet.

Forskningen rundt LIDAR knyttet til fly vise imidlertid at det ikke er kosteffektivt å installere denne målingen i hvert fly, men denne konklusjonen er over 20 år gammel.

– Fremover vil flyene optimalisere rutene og prognoseverktøy som CAT for å unngå turbulens så mye som mulig, konkluderer Smith.

I mellomtiden vil vi som passasjerer være nødt til å innfinne oss med at fremtiden vil innebære flere turbulente turer, om enn ikke mer farlig enn tidligere, fordi flyselskapene blir flinkere til å unngå dem.

I mars mistet en person livet som følge av kraftig turbulens ombord i et fly på vei mellom New Hampshire og Virginia i USA, og 20 sendt til sykehus etter en lignende humpete tur fra Frankfurt til Mauritius.

Så – for å parafrasere et kjent filmsitat (All about Eve) – spenn setebeltene, fremtiden blir humpete! ©
Kilder: CNN, Conde Nast, Reuters