For de som har fulgt utviklingen i verdens flytrafikk er det ingen overraskelse at SAS, Norwegian og de øvrige av verdens flyselskaper sliter med å tilbakebetale sine kunder. Og fortsatt har publikum enorme beløp utestående.

Bevisst handling

– Alle er blakke, og jeg tror SAS bruker dette med et manuelt system som en unnskyldning fordi de ikke har penger, sier luftfartsekspert og førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI til E24.

Samtidig har han stor sympati for valget mellom «pest og kolera».

– Hadde jeg hatt valget mellom å gå konkurs og la tusenvis av mennesker miste jobben, eller utsette refusjons-utbetalinger, hadde valget vært enkelt, fortsetter han.

Les mer om refusjonssaken HER!

Inntil Corona-pandemien satte omtrent alle fly på bakken behandlet SAS refusjoner til agenter og reisebyråer gjennom et automatisk system kalt GDS (Global Distribution System).

Dette systemet valgte SAS å stenge for å behandle kravene manuelt. Med dette tar det mye lenger tid å refundere kundene, en bevisst trenering av utbetalingene om vi tolker Andersen rett.

«GDS-systemet ble i en tidlig fase stengt av de aller fleste flyselskaper, men SAS er ett av de få som fortsatt holder den automatiske refusjons-muligheten lukket,» ifølge et dokument E24 har fått tilgang til.

Kan bli bøter

SAS på sin side begrunner handlingen med at de ønsker bedre økonomisk kontroll med refusjonene, og at en åpning vil kunne føre til en økning av bedragerier mot selskapet. Det ville også være en fare for at refusjonene kunne havne i et konkursbo, og ikke hos de rettmessige kundene.

– Vi har valgt å behandle dette manuelt for å ha kontroll på innkomne krav, og slik sørge for at vi betaler ut korrekte beløp, sier pressesjef i SAS John Eckhoff til E24.

Selskapet har fortsatt flere hundre tusen refusjonssaker igjen, og Espen Andersen mener bransjen og privatpersoner må ha tålmodighet.

– Så lenge du har meldt inn kravet får du pengene tilbake med mindre selskapet går konkurs. Når det er sagt synes jeg mange av kundene som klager er sutrete. Dette er en dugnad, sier Andersen.

Dersom SAS ikke klarer å innfri utestående refusjonskrav fra kunder innen utgangen av november, kan flyselskapet vente millionbøter. Widerøe har per dags dato mindre enn én prosent igjen av refusjons-sakene, og Norwegian åpnet opp for en automatisert løsning i begynnelsen av september.

Luftfartstilsynet utelukker ikke at de også kan komme til å bøtelegge Norwegian og Widerøe, men sier samtidig at «det er forskjeller i hvor langt de ulike selskapet har kommet i å tilbakebetale refusjoner». ©