Den konvertible pesoen, som ble innført i 1994, kunne veksles inn i utenlandsk valuta, mens den ordinære pesoen bare kunne brukes på Cuba.

Den nye valutaen vil ha en vekslingskurs på 24 peso per dollar. Ifølge presidenten Miguel Díaz-Canel vil sammenslåingen bidra til å garantere like muligheter og sosial rettferdighet for Cubas innbyggere.

Reformen ble kunngjort for flere år siden, men har blitt utsatt flere ganger. Den har til hensikt å tiltrekke utenlandske investorer til landet.

I forbindelse med utfasingen av den konvertible pesoen femdobler Cuba minstelønna, som heves fra nyttår fra 400 til 2100 pesos i måneden. Det tilsvarer rundt 720 kroner. Endringen vil også gjelde for pensjoner

Gjennomsnittslønna på Cuba er ifølge offisiell statistikk i dag 879 pesos, i underkant av 300 kroner.

Samtidig med at minstelønna oppjusteres, begynner myndighetene en seks måneders utfasing av den konvertible pesoen, som ble innført i 1994. Den kan i motsetning til den ordinære pesoen veksles inn i utenlandsk valuta.

Cubas økonomi sliter som følge av Corona-pandemien, og den er ventet å krympe med åtte prosent i år.©