Reformen ble først gjort kjent i august, men ble godkjent fredag i et regjeringsmøte, ifølge Granma, den offisielle avisen til det cubanske kommunistpartiet.

Fram til nå har privat aktivitet vært forbeholdt en statlig utarbeidet liste over sektorer. Arbeidsminister Marta Elena Feito sier at listen, som hadde 127 sektorer, nå er skrotet.

Fra nå av vil en annen liste, denne over sektorer som er reservert for staten, gjelde.

Av mer enn 2000 «aktiviteter der privat arbeid er tillatt», skal nå 124 ha begrensninger, sier Feito, uten å utdype hvilke sektorer det er snakk om.

Les mer om Cuba HER!

Det forventes at sektorer som anses som strategisk viktige for staten, som mediene, helse og forsvar, fortsatt vil være forbeholdt statlige virksomheter.

Mer enn 600 000 cubanere jobber i privat sektor. Det tilsvarer 13 prosent av arbeidsstyrken på øylandet med 11,2 millioner innbyggere. De arbeider stort sett innen mat, transport og utleie av rom til turister.

Disse sektorene har vært hardt rammet av opptrappede sanksjoner fra USAs tidligere president Donald Trump og Corona-pandemien, og mange bedriftseiere har fryst lisensen sin. ©