I løpet av de neste månedene planlegger verdens største cruise-selskap – som blant annet har Carnival Cruise Lines, Costa og Cunard i porteføljen – en trinnvis restart. Flåtereduksjonen vil også skyte fart. De 13 skipene som skulle avhendes over en periode på flere år – i en plan der også nye skip fases inn – vil nå bli solgt unna eller fjernet på annet vis inneværende år. Det betyr alene en reduksjon i kapasiteten på ni prosent.

Samtidig setters nybygg på vent. Det nye storskipet Mardi Gras kommer ikke i trafikk før tidligst til våren neste år. Det er mer enn et halvt år senere en planlagt.

– Vi kommer til å gjenoppta driften gradvis, land for land, og reisemål for reisemål, sier Carnivals administrerende direktør Arnold Donald til den amerikanske storavisen USA Today.

Trolig kommer de første seilingene til å skje med mindre enn 50 prosent belegg, ifølge Donald.

Carnival har forlenget restarten av de enkelte cruiserederiene til 30. september og arbeider nå ifølge Donald «hardt for å gjenoppta driften i samråd med medisinske eksperter og forskere fra hele verden».

Samtidig som den amerikanske parallellen til Folkehelseinstituttet – CDC – har utvidet sin såkalte «no sail»-forordning øker nå interessen for cruise igjen. Bookingene de første tre ukene i juni i år – midt i Corona-pandemiens herjinger i USA – er 60 prosent av bestillingene i samme periode i fjor.

At flere nå velger kortere cruise mener Carnival-lederen kan ha noe med pandemien å gjør.

– Men interessen har begynt å ta seg opp, det er godt nytt, konkluderer Carnivals Arnold Donald. ©