Når den amerikanske parallellen til Folkehelseinstituttet – CDC – nå legger til side sin «No Sail»-forordning gjør de med en rekke krav som skal hindre spredning av Covid-19.

Trinnvis oppstart

Cruiseskipene er spesielt utsatt om viruset skulle finne veien til noen av dem. Det er da også snakk om en sterkt betinget tillatelse, med en detaljert trinnvis tilnærming til en restart. Den omfatter både operasjonene i havn, skip, mannskap og passasjerer.

I sin begrunnelse for en sakte gjenåpning skriver CDC blant annet «en nøye tilnærming er nødvendig for å trygt kunne gjenoppta cruisedriften».

Den innledende fasen vil bestå av testing og ytterligere garantier for besetnings-medlemmer, og samtidig sikre at cruise-selskapene har tilstrekkelig beskyttelse for mannskapet.

Påfølgende faser vil omfatte simulerte reiser for å teste cruise-selskapenes evne til å redusere Covid-19-risikoen, sertifisering av skip som oppfyller de spesifikke kravene, og til slutt en trinnvis åpning av cruisefarten utført på en måte som ifølge CDC ville dempe risikoen for Covid-19.

Den amerikanske «No Sail Order»-forordningen trådte først i kraft 14. mars og ble forlenget 15. april, 16. juli og 30. september, da den ble utvidet til 31. oktober.

Detaljer om kravene

  • Når et skip er sertifisert for å seile, vil cruiset være begrenset til syv dager eller kortere, avhengig av smitte-utviklingen ellers.
  • Før ombordstigning må alle passasjerer og mannskap testes for Covid-19. De må screenes for tegn og symptomer eller kjent eksponering for smitte. Alle mistenkt for å være smittet – eller har vært i kontakt med smittede – skal nektes ombordstigning.
  • Cruiseselskapene blir pålagt standarder for håndhygiene, munnbind og sosial distansering for passasjerer og mannskap, samt CDC-godkjent sanitærutstyr.
  • Protokollene inkluderer i tillegg endring av operasjonene i restauranter og andre steder som konsert-lokaler for å lette sosial distansering.
  • Enhver passasjer eller mannskap som blir meldt Covid-syke under et cruise må testes. Det samme må alle de de har vært i nærkontakt med.
  • Cruise-selskapene må inngå avtaler om medisinsk behandling med helsevesenet langs kysten der de opererer for å muliggjøre evakuering av passasjerer og andre pleietrengende til sykehus på land.
  • Alle cruiseskip som ønsker sertifisering må først gjennomføre simulerte reiser som inkluderer frivillige passasjerer. Testene skal inkludere aktiviteter som ombordstigning ved terminaler, aktiviteter ombord som servering og underholdning, private øyutflukter, overføring av passasjerer eller mannskap med Covid-symptomer fra sine lugarer til dedikerte kabiner ombord.
  • Etter fullført simulert reise skal cruiseselskapet sende inn rapport om resultatene. Da først vil CDC avgjøre om skipet vil motta et betinget seilingsbevis, eller om det må endre sin praksis og utføre flere simulerte reiser.

Smitteregime

CDC sin beslutning om å oppheve seilings-stoppen begrunnes med at om cruiseselskapene er villige til å ta de nødvendige forholdsregler er risikoen for sykdomsutbrudd redusert betydelig.

Erfaringer fra oppstarten i Middelhavet har trolig også fremskyndet avgjørelsen. Frem til nå har det ikke vært utbrudd av Covid på noen av skipene, etter at cruiseselskapene der innførte sine strenge oppstarts-regler.

Les mer om det HER!

CDC berømmer cruiseselskapenes eget arbeid for å imøtekomme myndighetene, men understreker at selv om tiltakene er oppmuntrende blir det nødvendig med et «pågående smitteregime og sikre de ensartede standardene som skal redusere risikoen for smittsom sykdom for mannskaper og passasjerer». ©