Det skal være tryggere å cruise enn å vandre langs New Yorks hovedgate, sier Richard Fain.

Fain er toppsjef Royal Caribbean Group – som omfatter en rekke kjente cruise-merkevarer og —skip. I et intervju med amerikanske cruise-medier sier veteranen og en av bransjens største profiler at selv om myndighetene nå tillater større skip å seile i Karibia er restriksjonene som følger tillatelsen såpass strenge at «vi kommer ikke plutselig tilbake».

Den langsiktige effekten av pandemien vil i tillegg endre mye både av hvordan vi som kunder oppfatter cruise, og operatørenes håndtering av det.

Vil endres

Mye står nå på spill, og den amerikanske parallellen til Folkehelseinstuttet – CDC – gir heller ikke ved dørene. Det regimet som de forutsetter for at hvert enkelt skip kan begynne cruisefart igjen er svært omfattende og krevende.

Les mer om det HER!

Karibia er det desidert største cruiseområdet i verden. Det utgjør hovedtrafikken for verdens største cruise-operatører. De holder alle til i USA, og er nå underlagt CDCs strenge begrensninger.

Samtidig har destinasjonene i Karibia vært inne i det noen omtaler som en «cruise-detox», som har gitt både store og små reisemål anledning til å reflektere over den effekten den sterkt voksende cruise-farten har hatt på dem.

PÅ TUR: Landaktiviteter under pandemien kommer til å skje i såkalte «bobler», der deltakere på ekskursjoner ikke noen omstendigheter får forlate gruppen sin. (Foto: Bjørn Moholdt)

Inntektene fra trafikken er betydelige, mer enn 500 milliarder kroner i fjor ifølge beregninger utført av Caribbean Tourism Organization (CTO).

Det er ikke noe man lett gir avkall på. Til Bahamas, som er det største cruise-reisemålet etter Mexico, reiste 5,4 millioner turister i fjor. 70 prosent av landets skatteinntekter kommer fra cruise, og da er man svært ivrige etter å få i gang trafikk igjen. Og det er trolig hit de første reisende kommer til å reise til ved restarten, på grunn av nærheten til USA.

De mindre reisemålene er ikke like avhengig av cruise. Inntektene på steder som Antigua, St. Kitts, Belize og De britiske Jomfruøyene  varierer mellom 3,4 og 13.5 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP).

– Alt for lenge har vi fokusert på mengde fremfor kvalitet, og ikke analysert virkningen av cruise-trafikken, sa blant annet Michael Hendrickson, som jobber for den økonomiske kommisjonen for Latin-Amerika og Karibia, på et møte nylig i regi av CTO.

Han mener at for Karibia, som er den regionen i verden som per capita er mest avhengig av reiseliv, har den ensidige satsingen på cruise en betydelig og uheldig slagside, noe pandemien har dokumentert.

Dette innebærer nå at mange av de mindre øynasjonen ser på cruise med litt andre øyne. Det bekreftes på flere hold at landene ønsker cruise-skipene velkommen tilbake, men i mindre antall – og størrelse.

Vitenskapen er rettesnora

Dette er noe cruiseselskapene har lagt seg på minnet, og som de kommer til å inkorporere i sine fremtidsplaner. Corona har ført til en betydelig avskalling av skip. RCL kvitter seg normalt med et par fartøy i året. Verdens største cruise-selskap Carnival Cruises skal på sin side alene kvitte seg med 13 skip den nærmeste tiden, og trolig vil de fremtidige erstatningene blir mer tilpasset det som utspiller seg i Karibia. Mindre skip og høyere kvalitet til en ditto pris.

Trenden begrenser seg dog ikke bare til Karibia. Kravet om mindre og mer miljøvennlige skip er også noe som presser seg frem i de europeiske markedene.

Royal Caribbeans finansdirektør Jason Liberty understreker samtidig at nybygg-programmet mer eller mindre går som planlagt, om enn forsinket med inntil ti måneder. Samtidig understreker han at RCL løpende vurderer strategien fremover når det gjelder bygging av nye skip.

– Fartøy som i fremtiden ikke passer inn vår overordnede strategi vil bli skrapet,  sier han megetsigende.

Inntil videre arbeider nå cruise-aktørene med de midlene de har til rådighet. Fain er blant dem som nå holder igjen og ber om at det utvises forsiktighet.

– Det vi skal gjøre nå må være basert på vitenskap og ikke politikk, sa Fain blant annet på en pressekonferanse nylig, og la til:

– Jeg har tro på at uansett hvem som sitter ved makten i Det hvite hus vil vedkommende la vitenskapen være rettesnora.

Svaret kom etter mistanker om politisk innblanding i prosessen mot en gjenåpning av cruisetrafikken.

Royal Caribbean Group håper nå at minst ett av skipene deres ville ta imot gjester før året er omme. For øyeblikket er Quantum of the Seas planlagt å gjenoppta seilinger ut fra Singapore tidlig i desember.

Konkurrenten Norwegian Cruise Line er klar for en oppstart med i alt 13 seilinger i desember, ifølge deres egen seilingsplan på nettet. Forberedelsene for at det skal skje i løpet av er i gang november. Om de klarer det gjenstår dog å se. ©
Kilder: TPG, Skift, rederienes nettsider, CruiseNews