Selv om passasjerene sitter tett er det lite som tyder på at flykabinen er et høyrisiko-område for coronasmitte. Bruk av ansiktsmasker og høyeffektiv luftfiltrering har trolig bidratt til det.

– Årsakene til den tilsynelatende lave smitteoverførineng er ikke kjent, men kan skyldes de fysiske hindringene i kraft av seteryggene, sammen med effektiv luftrensing, har International Air Transport Association (IATA), den internasjonale flyorganisasjonen, poengtert.

Ytterligere studier er underveis. I mellomtiden utprøves en rekke modeller for ny seteorganisering ombord på flyene, for å minimere smitterisikoen ytterligere.

Delere i pleksiglass, nye seterad-oppsett – som en type sikksakk-organisering, samt gjennomsiktige «bobler» rundt hodene på de reisende – for å nevne noen.

JANUS: En løsning som dette, i kombinasjon med et “skjold”, er på tegnebrettet.

Mens det på landjorda er innført skillevegger i butikker og andre tiltak er det ikke gjort noen fysiske endringer i flyene. Så langt er et snakk om maske og håndsprit.

Samtidig har den vitenskapelige og medisinske forståelsen av hvordan coronaviruset overføres gått raskere. Det er nå kjent at smitten i stor grad skjer via luften mer enn berøring. Den mest effektive barrieren er trolig nærmest munnen til en utpustende passasjer.

Nå arbeider leverandørene av flyinteriør på høygir med å finne nye løsninger som bidrar til mindre smittespredning. «Janus»-setet fra Aviointerios er for eksempel en modell der passasjerene vender mot hverandre, der selve setet er utstyrt med et tre-sidig «skjold».

– Sertifisering av disse setene har vært hovedutfordringen, sier Mark Hiller, administrerende direktør i Recaro Aircraft Seating, til CNN.

– Når du legger til en funksjon i setet som øker vekten må hele setet sertifiseres. Det er ikke ingen enkel prosess.

For ikke å snakke om selve implementeringen, vedlikeholdet og ikke minst kostnadene.

– Vi må kunne bevise at disse løsningene vil gi trygghet for passasjerene og avkastning på investeringen, sier Hiller.

Det gjenstår nå å se om alle anstrengelsene produsentene legger ned faktisk blir gjennomført, for det vil koste. Og det noe flyselskapene i dag sliter med er det nettopp tilførselen av penger. ©