Det sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse onsdag.

Europeisk løsning i juli

Det vil være to ulike visninger for Corona-sertifikatet: En enkel visning for innenlands bruk, og en for grensepassering i EU- og EØS-området, opplyser regjeringen.

Årsaken til oppdelingen er personvernhensyn. Ved innenlands bruk vil det sjelden være nødvendig å vise annen informasjon enn at Corona-sertifikatet er gyldig.

Regjeringen har et lovforslag om Corona-sertifikat på høring. Stortinget skal behandle lovforslaget, og deretter kan det tidligst tre i kraft til innenlands bruk 11. juni.

Den felles europeiske løsningen vil sannsynligvis være klar i starten av juli. Personer med et norsk digitalt sertifikat kan bruke dagens løsning ved innreise på grensen allerede fra torsdag 3. juni.

Slipper karantenehotel

– EU krever mer informasjon for kryssing av grenser, og det er behov for å kunne skille status for vaksine, test og gjennomgått sykdom fra hverandre. Det vil være nødvendig å vise for eksempel vaksinenavn, antall vaksinasjonsdoser og vaksinasjonsdato. Derfor lager vi en utvidet del av Corona-sertifikatet til denne bruken, sa Høie.

Fra torsdag klokka 12 slipper vaksinerte å oppholde seg på karantenehotell ved innreise til Norge, men kan gjennomføre karantenen hjemme.

Dette gjelder personer som er fullvaksinerte, dem som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, samt dem som har hatt covid-19 de siste seks månedene.

De som allerede er på karantenehotell og kan dokumentere at de er vaksinerte, kan fra og med torsdag ta resten av karantenen hjemme.

Personer må imidlertid ha fått vaksinen i Norge for å få unntak fra karantenehotell-ordningen. Har man tatt vaksinen i utlandet, må man fortsatt på karantenehotell ved innreise til Norge, selv om man er norsk. ©

Fakta om Corona-sertifikatet

* Corona-sertifikatet kan brukes til å gi lettelser som for eksempel deltakelse på større arrangementer eller karantenefri reising.

* Det verifiserbare sertifikatet vil ha QR-koder som kan kontrolleres.

* Det vil være to ulike visninger for Corona-sertifikatet: En enkel visning for innenlands bruk og en for grensepassering i EU- og EØS-området.

* Den enkle visningen vil i hovedsak vise om man har grønn status uavhengig av årsak. Den andre visningen har mer detaljert informasjon om vaksine, testresultater eller om man har hatt covid-19.

* Corona-sertifikatet til  innenlands bruk skal være klart 11. juni. Lovforslaget er på høring og må først behandles av Stortinget.

* Allerede 3. juni klokken 12 vil den norske løsningen kunne brukes ved  innreise på grensen. En felles europeisk løsning vil sannsynligvis være klar i starten av juli.

* Den midlertidige løsningen gjør at folk slipper karantenehotell og kan gjennomføre karantene hjemme eller på annet egnet sted fram til 11. juni. Det gjelder folk som er fullvaksinert, har fått første dose for mer enn tre uker siden eller har hatt coronasykdom de siste seks månedene.

* I perioden mellom 11. juni og fram til det utvidede sertifikatet er klart rundt starten av juli, vil beskyttede personer som bor i Norge og kommer hjem fra utlandet, kunne bruke den nasjonale løsningen på grensen.

* Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse har samarbeidet om utviklingen av Corona-sertifikatet

* Sertifikatet ligger på helsenorge.no. Der kan det lastes ned til mobiltelefon eller skrives ut.

* Regjeringen fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjelder til 1. juli.