Turistnæringen sysselsetter ifølge FN nesten en tidel av klodens befolkning og gir levebrød til ytterligere hundrevis av millioner mennesker. Det er den tredje største industri-sektoren i verdenshandelen, bare slått av olje og kjemikalier.

– Dette har vært et stort sjokk for rike land, men det er en krise for utviklingsland, særlig for mange små øystater og afrikanske land, sier FN-sjef António Guterres.

Han påpeker at i noen av disse landene står turisme for over 20 prosent av brutto nasjonalprodukt.

Sandra Carvao i FNs organisasjon for turisme, UNWTO, sier tapet av inntekter fra internasjonal turisme mellom januar og mai er tre ganger så stort som i hele 2009, da finanskrisen var på sitt verste. Ifølge tirsdagens brifing kan disse inntektene falle med mellom 910 og 1.200 milliarder dollar i år og føre til en nedgang i verdens totale BNP på 1,5 til 2,8 prosent.

I tillegg til alle arbeidsplassene som er truet i turistnæringen, er det også fare for arbeidsplasser i nærstående sektorer, inkludert matservering, som sysselsetter 144 millioner mennesker, opplyser FN.

Verdensorganisasjonen påpeker at små bedrifter er spesielt sårbare.

Derfor mener jeg det er viktig at vi reiser – les HER!

FN-rapporten «The Tourism and COVID-19 Policy Brief» sier at utviklingsland som «Small Island Developing States» (SIDS) og «Least Developing Countries» (LDCs), inkludert mange land i Afrika, er de mest utsatte, fordi de er svært avhengige av turismen for arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Ingen land har unngått å få reiselivssektoren redusert. Fra Italia, der turismen står for seks prosent av landets BNP, til Palau, hvor den står for nesten 90 prosent av all eksport. I Afrika sto turismen for ti prosent av all eksportverdi i 2019.

Turisme spiller ellers en nøkkelrolle i bevaring av klodens felles natur- og kulturarv.

– I tillegg til å gi økonomien et løft, lar turismen folk oppleve noe av verdens naturlige og kulturelle rikdom, og den bringer folk sammen og viser fram vår felles menneskelighet, sier Guterres.

– De sviktende inntektene har ført til økning i ulovlig jakt og ødeleggelse av dyrs leveområder i og rundt vernede områder. Det har også ført til at mange Unesco-steder er stengt, noe som gjør at lokalsamfunn fratas sitt levebrød, legger han til.

Guterres ba om at næringen bygges opp igjen på en måte som er trygg for lokalsamfunn, arbeidere og besøkende og som også er rettferdig og klimavennlig. Carvao minnet på sin side om at gjenreisning av reiselivet i stor grad vil avhenge av hvordan pandemien og økonomien utvikler seg videre.

– Ingen land er uberørt av Covid-19s innvirkning på turismen, sier hun. ©