Nylig arrangerte representanter for bransjens mer enn 200 anlegg et digitalt seminar, for en næring som normalt selger heiskort for 1,4 milliarder kroner. For å være beste mulig rustet er det utarbeidet en ny smittvern-veileder som skal sikre en trygg oppstart for landets alpinanlegg og fjell-destinasjoner.

«Sannsynligheten er nemlig stor for at det blir forholdsvis begrensede muligheter for nordmenn å reise ut, og da er norske fjell og skianlegg naturlige alternativer.»

– Vi er opptatt av å legge til rette for en best mulig sesong for at både gjester, ansatte og lokalmiljøene får god informasjon og forutsigbarhet, sier Camilla Sylling Clausen, generalsekretær og daglig leder i Alpinanleggenes Landsforening (ALF), som representerer 210 alpinanlegg over hele landet.

Da Norge stengte ned 12. mars 2020 ble det bråstopp for all skikjøring i landets alpinanlegg. Det ble tøft for svært mange, og er noe man nå vil sikre ikke skjer igjen.

– Bedrifters overlevelse og arbeidsplasser i distriktene er helt avhengige av at sesongen forløper så godt som mulig. En god smittevern-veileder kan hjelpe bransjen i arbeidet fremover, understreker Sylling Clausen.

Og ikke minst sikre alle gjestene som trolig kommer til å dra inn i fjellheimen i hopetall. Sannsynligheten er nemlig stor for at det blir forholdsvis begrensede muligheter for nordmenn å reise ut, og da er norske fjell og skianlegg naturlige alternativer.

Og nettopp i en slik situasjon vil godt smittevern være ekstra viktig. Sylling Clausen understreker da også at det kan oppstå smittetilfeller selv om det blir utøvd godt smittevern.

– Våre smitteforebyggende tiltak skal bidra til å redusere den risikoen. Hele reiselivsbransjen sliter nå. Vi må gjøre det vi kan for å bøte på dette, sier hun.

Smittevern-veilederen, basert på Folkehelseinstituttets mal, og øvrige veiledere fra helsemyndighetene og eksisterende bransjestandarder, skal bidra til å ivareta en sikker drift av store og små alpinanlegg, og tilknyttede næringer i alpin-baserte destinasjoner over hele landet. ©