Det er forskere ved Heidelberger Institutt for energi og miljø som i en studie har undersøkt klimagass-utslipp fra forskjellige typer ferier. Der fant de ut at kortere reiselengder i kombinasjon med små CO2-utslipp ved overnatting i bobil gir en sterk miljømessig fordel for bobil og campingvogn sammenlignet med overnatting i hotell. 

Generelt slippes det ut færre klimaskadelige gasser når du reiser med bobil eller campingvogn enn med andre ferieformer. 

Dette blir ifølge studien særlig tydelig når de sammenligner med flyreiser og andre overnattings-former.

Noen av funnene:

  • Tog og langdistanse-buss gir minst utslipp
  • Bobil- og camping-ferie gir mindre utslipp en hotellovernattinger
  • Cruise har «høy utslipps-klasse»
  • Langtur i bil kommer bedre ut enn fly
  • Kombinasjon fly og hotell er «dårligste» alternativ

 

Konklusjonene i undersøkelsen samstemmer med lignende undersøkelser gjort av Østlandsforskning. De tyske forskerne tok utgangspunkt i tre feriereiser for to personer, som startet i Frankfurt. Den ene reisen gikk til Rügen og varte i to uker. Den andre var en tre ukers tur til Marseille, og den tredje var en rundreise på tre uker i Skandinavia.

Ikke overraskende er det selve transporten som gir størst utslipp. I tillegg genererer opphold på hotell mye utslipp. Overnatting på bobilplasser gir noe mindre utslipp enn overnatting på campingplasser, ifølge tyskerne.

Dersom fire personer reiser sammen øker forskjellen dramatisk i favør av bobil sammenlignet med hotell. I den norske undersøkelsen ble det i tillegg påpekt at en bobil har en vesentlig lavere årlig kjørelengde enn andre biler. I den tyske undersøkelsen er det også ved de korteste reisene bobil kommer aller best ut i sammenligningen.

Det er særlig ved kortere turer og mange overnattinger at bobilen er mer miljøvennlig sammenlignet med andre overnattingsformer. Kombinasjon av fly og hotell på lengre distanser er det helt klart dårligste alternativet. 

Bilkøring kommer bedre ut enn fly på de lengste distansene i denne undersøkelsen.

Forskerne har i tillegg beregnet at ved å senke hastigheten fra 120 km/t til 100 km/t får du en utslipps-besparelse på seks prosent ved kjøring på motorveier.

Reise med tog og langdistansebuss gir minst utslipp uavhengig av overnattingsform. Cruise som ferieform er i en særdeles høy utslippsklasse. Det viser også resultatet i den norske undersøkelsen. ©