Ifølge gallupundersøkelsen utført av Kantar Media bruker nordmenn i stor grad sparepenger, bufferkonto og lønnsinntekt til å finansiere sommerferien. 

Skal reise uansett

– Det virker som vi bestiller reiser vi har råd til og hovedsakelig bruker oppsparte midler og feriepenger, ikke kreditt, sier kommunikasjonssjef i TUI, Anne Mørk-Løwengreen i en pressemelding.

Om vi skal tro tallene er det rundt halvparten av oss som ikke lar seg påvirke av høyere rente, svak krone og andre utenforliggende årsaker som gjør at vi har mindre å rutte med. Undersøkelsen viser at flertallet (53 prosent) uansett skal reise utenlands. 

Når nordmennene blir spurt om hvordan de skal finansiere sin neste ferie, fordeler svarene seg slik: 

  • Langsiktig sparing/bufferkonto (39 prosent)
  • Lønnsinntekt/kredittkort  (29)
  • Feriepenger  (22)
  • Annet  (5)
  • Lån  (2)
  • Vet ikke  (1)

Få usikre

– Nordmenn prioriterer reising høyt etter flere år med pandemi og restriksjoner, menerMørk-Løwengreen. 

50 prosent av nordmennene i undersøkelsen svarer at ferieplanene ikke er påvirket av økonomien, forteller Mørk-Løwengreen. 

14 prosent er usikre på om de skal endre reiseplanene sine, mens 36 prosent sier de kommer til å gjøre noen endringer. 

Av dem som kommer til å gjøre endringer, er det liten vilje til å droppe utenlandsferien helt. Vi er alene i Norden om å foretrekke å kutte ned på antall reiser framfor å velge å feriere innenlands i år. 

  • 14 prosent av dem som svarer ja på at reiseplanene endres i sommer, velger å dra på færre reiser.
  • 9 prosent velger å feriere innenlands
  • 9 prosent velger et rimeligere feriemål
  • 8 prosent velger å dra på en kortere ferie

– De som er ekstra prisbevisste velger for eksempel Tyrkia og Bulgaria, hvor du får mye for pengene. Ønsker du å gjøre et skikkelig feriekupp, så kast deg på en restplass nå! konkluderer Anne Mørk-Løwengreen. ©