Reiserestriksjoner og karantenekrav la en solid demper på nordmenns reiselyst. Det ble kun foretatt omtrent 80 000 feriereiser utenlands i andre kvartal i år, som omfatter månedene april, mai og juni, viser reiseundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

«Forbruket på reiser er omtrent en firedel av samme periode i fjor.»

Ni av ti reiser som ble gjennomført i denne perioden var innenlands feriereiser. Nordmenn dro på 3,2 millioner slike reiser, som er en økning på 39 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2019.

– Økningen kom til tross for at begynnelsen av kvartalet var preget av reiserestriksjoner, noe som førte til at blant annet ferieturen til påskefjellet ble spolert for mange, sier Guro Henriksen i SSB.

Innenlands yrkesreiser har falt med 65 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, mens utenlands yrkesreiser har falt med hele 94 prosent.

Totalt dro nordmenn på 3,6 millioner ferie- og yrkesreiser i andre kvartal i år.

– Det er hele to millioner færre reiser enn i samme kvartal året før, og er helt klart det laveste antall reiser som har blitt målt for andre kvartal siden SSB startet med reiseundersøkelsen tilbake i 2002, sier Henriksen.

Samtidig har folk ikke overraskende også brukt mindre penger på reise. Forbruket på reiser er omtrent en firedel av samme periode i fjor.

Nedgangen skyldes at få reiste utenlands. På innenlandske feriereiser brukte nordmenn 7,4 milliarder kroner, som gir en økning på 8 prosent sammenlignet med andre kvartal 2019. ©