I disse dager ber Norwegians styre sine eiere om vide fullmakter for å redde selskapet. En mulighet kan være å omgjøre gjeld til aksjer. Der inngår forpliktelser overfor kundene, som de såkalte «cashpoints» – lavprisselskapets bonusprogram.

Analytiker har imidlertid liten tro på at kundene blir sittende med aksjer.

– Det er ekstremt komplisert og tidkrevende å få til, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til økonomi-nettstedet E24.

Han tror en slik omgjøring er urealistisk.

– Det vil kreve samtykke. Med millioner av kunder har de rett og slett ikke tid til det, mener han.

For at selskapet skal kunne reddes må mye av gjelden kuttes, og det letes med lys og lykte etter muligheter for det. Det skjer blant annet ved kreditorene får eierandeler mot gjeld. Blant disse gjeldspostene er cashpoints –  Norwegians digitale valuta som kundene kan bruke til å betale blant annet flybilletter med.

Cashpoints er inkludert i gjeldsposten «Andre kortsiktige forpliktelser» i regnskapet, som er foreslått omgjort helt eller delvis til aksjer i Norwegians skisse til redningsplan. Det betyr at også cashpoints i teorien kan bli gjort om til aksjer. 

Det er en teoretisk øvelse som neppe blir gjennomført. Nøyaktig hvor mye cashpoints kundene har utestående er ikke kjent, men fra januar til utgangen av september økte beholdningene med 1,493 milliarder kroner, meldte Norwegian i rapporten for tredje kvartal. 

Det knytter seg i tillegg til betingelser til bonus-poengene som gjør dem lite egnet som hard valuta.

De samlede gjeldsforpliktelsene i Norwegian er på hele 73,4 milliarder kroner, når både brutto lån og leasingforpliktelser er medregnet. ©