En undersøkelse i regi av DNB viser at bankens kunder la igjen åtte prosent mer på landets bensinstasjoner i ferieuke 27 til og med uke 31. Totalt var det en nedgang i kortbruken ved bensin-stasjoner i inn- og utland på minus én prosent, men det skylde si stor grad at utlendingene uteble. 

I utlandet var nedgangen i kortbruken på 66 prosent.

Det er ikke overraskende særlig reisende fra storbyene som har brukt penger i distriktene. Her er det en økning på 19 prosent. For Oslos del er økningen på hele 23 prosent, i den beste uken 40 prosent over sammenlignet med samme uke i 2019.

 

Når det gjelder kortbruk utenfor eget fylke sved vi totalt av 30 prosent mer på norgesferien enn i fjor. Totalt hele 45 prosent mer. Det har med andre ord vært rene «Corona-feberen» på norske bensinstasjoner denne sommeren, der noen har gått tomme for bensin, andre for boller og brus. ©