Regjeringen hadde i utgangspunktet lagt opp til et kutt på ti prosent, men Frp fikk økt kuttet til 25 prosent i forhandlingene om det reviderte budsjettet. Stortinget har vedtatt at prisene skal halveres på sikt.

Andre endringer fra 1. juli:

* Avgift på alkoholfrie drikkevarer (sukkeravgiften) avvikles. Endringen innebærer at avgiften på en liter brus reduseres med 2,09 kroner når en tar hensyn til at det er 15 prosent moms på alkoholfrie drikkevarer.

* Fra 1. juli kan det settes opp parkeringsskilt, skilt om innkjøringsforbud og fartsgrenser som også gjelder for elsparkesykler. Og sparkesyklister kan få bot for å bryte reglene.

* 10-knopsregelen fjernes. Regelverket for småbåter mykes opp slik at barn og unge mellom 12 og 16 år fortsatt får kjøre båter med inntil 10 hestekrefter, men nå slipper de å holde seg under 10 knop for å kjøre lovlig.

* Flere bomprosjekter avvikles. Dette var noe Frp fikk gjennomslag for i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Det settes av 713 millioner kroner til å avvikle følgende bomprosjekter fra 1. juli:

> Fv 255 Jørstad – Segelstad bru (Gausdal/Lillehammer, Innlandet)
> E6/E18 Østfoldpakken (Østfold, Viken)
> Fv 311 Presterødbakken (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
> Fv 34 Grime-Vesleelva (Dokka-Gjøvik, Innlandet)
> T-forbindelsen (Karmøy-Tysvær-Haugesund, Rogaland)
> Finnfast (Finnøy-Rennesøy, Rogaland) ©