Det kriserammede flyselskapet har arbeidet frem en ny plan for å sikre selskapets videre drift. På den nye anmodningen om statlig deltakelse i rekapitaliseringen av selskapet stiller myndighetene seg positive.

– Norwegians nye forretningsplan innebærer kraftige grep i selskapets gjeldsstruktur og tilførsel av fire-fem milliarder kroner i frisk kapital. Planen fremstår mer robust enn den vi sa nei til i oktober. Derfor stiller vi oss nå positive til å bidra, sier næringsminister Iselin Nybø.

«Støtten fra regjeringen tar vi til inntekt for at vi er på riktig kurs.»
Konsernsjef Jacob Schram, Norwegian

Lykkes Norwegian i arbeidet med gjeldssaneringen vil regjeringen bidra med det de kaller et «hybridlån». Det innebærer blant annet at staten ikke blir eier i lavprisselskaper, understreker Nybø.

Hun oppgir ikke hvor stort lån Norwegian kan få av staten, men stiller som krav at private investorer bidrar med minst 4,5 milliarder kroner. Det er en forutsetning at selskapet får endelig godkjent en samlet restruktureringsplan innenfor de rammene selskapet har lagt fram.

Et hybridlån kan etter en tidsperiode konverteres til aksjer og eventuelt selges da.

Statens ja er en viktig milepæl i det pågående arbeidet med å redde Norwegian fra konkurs. Selskapet har varslet en omfattende rekonstruksjon, hvor blant annet langdistanse-virksomheten legges ned, til fordel for en tydeligere satsing på det europeiske markedet.

Norwegian er svært tilfreds med regjeringens beslutning om å medvirke til selskapets innhenting av ny kapital. Dette øker mulighetene betydelig for at Norwegian kommer gjennom krisen og kan fortsette å være en viktig aktør i norsk luftfart, melder selskapet torsdag morgen.

– En medvirkning fra staten øker sjansen betydelig for at vi lykkes med å hente inn ny kapital og kommer gjennom rekonstruksjons-prosessen. Vi har fremdeles en stor jobb foran oss, men støtten fra regjeringen tar vi til inntekt for at vi er på riktig kurs, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.

Krisen i Norwegian

* Norwegian iverksatte i november en reorganiserings-prosess i Irland knyttet til datterselskapene Norwegian Air International (NAI) og Arctic Aviation Assets DAC (AAA). AAA er et heleid datterselskap som har ansvaret for flyflåten.
* Målet med prosessen er å redusere gjeld, tilpasse størrelsen på flyflåten til fremtidig drift og sikre ny kapital.
* Et allerede gjeldstynget Norwegian ble hardt rammet da nesten all trafikk ble innstilt på grunn av koronakrisen.
* Selskapet vedtok i mai omfattende kapitalendringer hvor gjeld ble omdannet til aksjer, og tidligere kreditorer ble dermed store eiere i flyselskapet.
* 7. desember fastslo irsk rett at Norwegians irske datterselskaper blir beskyttet mot konkurs. Dermed blir også det norske morselskapet beskyttet et godt stykke ut i 2021.
* 10. januar mottok regjeringen en ny anmodning fra Norwegian om statlig deltakelse i rekapitaliseringen av selskapet. Snaut to uker senere ga regjeringen sin tilslutning til å bidra, men krever at også private investorer stiller opp.
* 14. januar gikk Norwegian offentlig ut med nye planer der de satser på et europeisk rutenettverk uten langdistanseflyginger.
* Gjelden skal reduseres fra 40 til 20 milliarder kroner. Selskapet vil hente inn mellom fire ogfem milliarder kroner i frisk kapital.
* De nye planene inkluderer også at selskapet kvitter seg med alle sine Dreamliner-fly.