Med så mange arbeidere man forventet ville ta del i streiken så ikke flyplassen annen råd enn å fullstendig stanse alle flyoperasjonen. 

Ifølge flyplassen er rundt 300 flyreiser kansellert, med rundt 35 000 passasjerer strandet som følge av streiken.

I de siste samtalene mandag kveld mislyktes man med å komme til enighet, noe som fikk flyplassen til å kontakte flyselskapene slik at flyreiser kunne kanselleres med litt mer enn en dags varsel.

Fagforeningen Ver.di forventet en «veldig stor streikedeltakelse» i aksjonen. Abeidere fra bakketransport-tjenester, flyplasspersonell og sikkerhetsansatte deltok i streiken.

Kravene til arbeiderne varierer i forhold til de enkelte arbeidstaker-gruppene, men i noen tilfeller krever fagforeningen lønnsøkninger på rundt 5400 kroner måneden. En talsperson for Ver.di sier at motforslag fra arbeidsgiverne var «betydelig under kravene fra de ansatte».

I fjor ble flaggselskapet Lufthansa berørt av en lignende streik, som rammet nesten tusen flyreiser og 134 000 passasjerer. Det var en tvist knyttet til lønn og vilkår for bakkepersonalet.

En egen streik fra flyselskapets piloter ble avverget i siste liten etter at flyselskapet gikk inn for noen av fagforeningens lønnskrav. ©