De aktuelle trendene – som langt på vei bekrefter tidligere trendrapporter – ble presentert på et nettseminar i forrige uke, med den omfangsrike tittelen «Travel Tech Talk – Getting ready for a new travel landscape: what to expect from travel content and our travellers in 2021».

Med andre ord om hvordan reiselandskapet vil se ut i 2021 og videre inn i nær fremtid.

Blant funnene i dataene til Amadeus – et bookingsystem for hoteller, flyreiser, leiebiler osv de aller fleste i norsk reiselivsnæring benytter – er en oppgang i bestillingene sist sommer. Den var i stor grad drevet av innenlands reising og kortere turer i Europa – en trend som vil fortsette en god stund fremover.

Mot slutten av 2020 var det bråstopp for omtrent all trafikk, da nye utbrudd over hele Europa med påfølgende nedstengninger la en betydelig demper på aktiviteten. Dette har fortsatt inn i det nye året, og det er fremdeles høyst usikkert når aktiviteten vil ta seg opp – selv om vaksinasjons-programmene nå er i gang.

Men tross bekymringen for hva den nære fremtid bringer mener 83 prosent av reise-konsulentene Amadeus har intervjuet at bedringen vil komme, men ikke før ved inngangen til 2022. Da er det fritidsreiser som forventes å lede an. 

Turistnæringen vil ifølge Amadeus utvikle og tilpasse seg en «ny normal», og det samme vil de reisende.

– En av de viktigste utfordringene for reisebransjen er at fremtidig etterspørsel trolig ikke vil se ut som den gjør i dag eller gjorde i 2019. Dette betyr at vi må tilpasse oss, og bransjen må justere tilbudet, sier Amadeus’ salgs-ansvarlige for Nord-, Øst-, Sentral- og Sør-Europa Anna Kofoed i en kommentar.

Færre og lengre ferieopphold, og en renessanse for gruppeturer er blant funnene.

Disse 5 trendene vil prege reiselivet fremover

1. Innenlandsreiser er det som først vil ta seg opp, siden det er forbundet med færre restriksjoner (sammenlignet med internasjonale reiser) og folk føler seg tryggere på å reise.
2. Fritidsreiser vil komme tilbake før forretningsreiser.
3. Unge (under 30 år) er de som først reiser ut, siden de ikke er i risikogruppen for Covid-19.
4. Hotell og bilutleie forventes å komme seg raskere enn flyselskapene, ettersom folk foretrekker å reise nærmere hjemmet.
5. Reisende velger lengre opphold med fokus på kvalitet og sikkerhet fremfor korte og hyppige reiser.

Andre føringer i undersøkelsen

* 71 prosent planlegger å reise umiddelbart eller mellom 1-3 måneder etter at reisebegrensningene er opphevet. Bare 10 prosent vil vente i mer enn seks måneder.
* 70 prosent forventer å ha det samme eller større feriebudsjett.
* 58 prosent av reisebyrålederne er positive til fremtiden.
* Forretningsreisende vil se mot andre transportmidler, utover fly, når reisebegrensningene oppheves.
* Digitaliseringen øker, som vil føre til høyere etterspørsel etter selvbestillingsverktøy og selvbetjening.
* Flere vil ønske at andre håndterer reisebestillingene, som reisebyrårer eller -operatører.
* Flere vil ha «trygge» reisemiljøer, for eksempel gjennom gruppeturer.
* God informasjon – både operativ og annen – vil bli viktigere. ©