DEN FØRSTE: Augustus var nevøen til Julius Caesar, som ikke ble utnevnt til keiser, men derimot «diktator for livet» før han ble myrdet. Hans nevø ble kåret til byens første keiser i 44 fvt og døde i 14 evt.

«Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus… – åpningen i Juleevangeliet – var trolig de fleste nordmenns første «møte» med keiseren som da Jesus ble født regjerte over et enormt imperium.
Det inkluderte dagens Israel, Levanten (Libanon og Syria), Nord-Afrika med Egypt og store deler av Europa.

Etter uroligheter i kjølvannet av grandonkelens Julius Cæsars regjeringstid innførte Augustus – født Gaius Octavius – etter hvert pax romana (romerfreden), som varte i 200 år. I denne perioden fikk Roma enorm innflytelse over store deler av verden, en innflytelse som fortsatt gjør seg gjeldende. Få kulturer er så viden kjent, omtalt og beundret, og i tillegg så tilstedeværende både i mytologi og i faktiske etterlatenskaper som den romerske. 

Det er knyttet enorm interesse til romernes gjøren og laden i de århundrene den representerte det ypperste innen det moderne menneskes evolusjon. Hordene av mennesker som normalt inntar Roma hvert år vitner om det.

Fra Pantheon til Colosseum er Roma en by full av fascinerende ruiner. Augustus’ gravsted er likevel spesielt, all den stund keiseren – også kjent som Octavian – ble så betydningsfull i løpet av sin 40 år lange regjeringstid. Det store, sirkulære mausoleet har i stor grad blitt overlatt til forfall. Nå har det italienske

TILBAKE: Keiser Augustus’ gravested har i flere år vært forsømt.

departementet for kulturarv og aktiviteter brukt mer enn hundre millioner kroner for å pusse det opp og gjøre det tilgjengelig for publikum. I tillegg har private midler på ytterligere vel 60 millioner kroner blitt spyttet inn i restaurerings-prosjektet.

Mausoleet var den største sirkulære graven i den antikke verden. Den måler 90 meter (295 fot) i diameter og 45 meter (147 fot) i høyden. Graven er stort sett laget av murstein, men var en gang dekket av marmor, ifølge CNN. 

I løpet av historien har stedet tjent mange forskjellige funksjoner, bortsett fra som Augustus grav. Det har vært middelalderfestning, amfiteater, tyrefekter-arena og konsertsal.

Mausoleo di Augusto skal etter planen være åpen for publikum fra 1. mars 2021. På grunn av pandemien vil adgangen mellom 1. mars og 21. april være begrenset, men gratis. Etter 22. april vil det koste penger å komme inn. ©