Av de rundt tusen spurte spurte svarte 77 prosent at de i hovedsak kommer til å benytte bil som transportmiddel i sommerferien, ifølge Norsk coronamonitor fra Opinion. 17 prosent svarer nei på spørsmålet, mens seks prosent svarer vet ikke.

Mange vil ikke ta ut full ferie i år, utsetter ferien mest mulig eller blir hjemme, ifølge undersøkelsen.

– Mange nordmenn blir hjemme i sommer, ser an situasjonen og tar heller kortere bilturer. Sommertrafikken i år preges heller ikke av utenlandske bobiler og turistbusser, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Over tusen nordmenn har svart på undersøkelsen.©