Oversikten viser til kortere fottur i fjellet eller i skogen det siste året, samt kortere spasertur. Samtidig det det færre som plukker sopp og bær.

Jevn fordeling

Statistisk sentralbyrås (SSB) tall over nordmenns deltakelse i ulike fritidsaktiviteter tyder på at utendørs aktiviteter og nærhet til naturen står svært høyt i kurs.

  • Hele 79 prosent svarer at de har vært på kortere fottur i skogen eller på fjellet, et tall som har holdt seg stabilt de siste sju årene.
  • Lengre fotturer i fjellheimen og skogen øker litt i popularitet, fra 52 prosent i 2014 til 55 prosent som sier de har vært på slik tur i 2020.
  • Andelen som sier de har vært på kortere spasertur har falt noe, fra 85 prosent i 2014 til 77 prosent i 2020.
  • Andelen som har vært på bær- eller sopptur har sunket, fra 34 til 29 prosent.
  • 37 prosent sier de har vært på jakt- eller fisketur siste året. 43 prosent svarte det samme i 2014.

 

Få ti flotte turtips i Norge HER!

Tidligere års undersøkelser har vist at 80 prosent av oss trener eller mosjonerer minst en gang i uka. Det er ganske jevnt fordelt mellom kjønnene, kun noen tydelige stereotypier, der menn dominerer jakt og fiske, mens kvinner er mer opptatt av sanking.

Men utendørs vann tiltrekker folk, og bading i salt- eller ferskvann er det hele 71 prosent som sier de har bedrevet i 2020, litt flere enn i årene før.

Nedgang for skifolket

Levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå viser også at mens 29 prosent sa at de hadde vært på en lengre skitur i skogen eller på fjellet i 2011, svarte bare 21 prosent det samme i 2020. Nedgangen var jevn gjennom ti år. Færre og færre svarte at de tok de lange skiturene for hver gang undersøkelsene ble gjort.
Dette gjelder også de kortere skiturene: I 2011 svarte 42 prosent at de hadde vært på en kortere langrennstur, mens bare 33 prosent svarte det samme i år

Nedgangen er størst blant de med høy utdannelse, der andelen som går langrenn har sunket fra 67 til 53 prosent blant dem med universitetsutdanning siden 2011. For personer med grunnskole falt andelen fra 27 prosent til 20 prosent i samme periode

Det er også en nedgang for alpint, snowboard og telemark fra 2011 til i dag. Mye av nedgangen i år kan skyldes at det var snømangel i sesongen 2019/2020.©