Norge vil foreløpig ikke åpne for landene på listen.

– Regjeringen tar sikte på å tillate innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området fra 15. juli dersom smittesituasjonen tilsier det sier statssekretær Hilde Barstad i Justis- og beredskapsdepartementet.

Foreløpig er det ikke tatt stilling til en ytterligere åpning av grensene mot andre land, men departementet følger godt med på utviklingen internasjonalt, ifølge Barstad.

Borgere fra følgende land får fra 1. juli lov å reise til EUs 27 medlemsland: Algerie, Australia, Canada, Georgia, Japan, Montenegro. Marokko, New Zealand, Rwanda, Serbia, Sør-Korea, Thailand, Tunisia og Uruguay.

Kina står på listen som det 15. landet, men det betinger at Kina åpner sine grenser for EU-borgere.

USA, som har flest tilfeller av coronasmitte og coronadødsfall i verden, står ikke på listen. Heller ikke reisende fra land som Russland, Brasil og India slipper foreløpig inn i Schengen-området. ©