Det er reiselivsforsker Stefan Gössling ved Vestlandsforsking som lanserer en slik mulighet. Den er lik avtalen som foreligger mellom New Zealand og Australia.

– Vi må ta hensyn til hva andre land tenker om det.

– Risikoen er liten om en åpner mellom land på samme nivå, sier han til NRK.no.

Han sikter blant annet til Sverige, Danmark, Sveits, Tyskland og Østerrike som land vi trygt kan dra til.

– Å reise med fly er mer problematisk med tanke på å holde avstand, mener han.

Nettopp derfor kan bilferie ifølge Gössling trolig være sommerens mulighet for å krysse grensene.

I forrige uke ble det bestemt at karantenetiden er redusert til ti dager. Også det gjør at campingturister som drømmer om å reise utenfor norske grenser ser en lysning i Corona-tunnelen.

Samtidig forlenget Utenriksdepartementet 21. april rådet om å unngå utenlandsreiser som ikke er «strengt nødvendige».

Nye fritidsreiseråd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kommer senest 15. mai. De skal gjelde til 1. juni.

For øvrig kan assisterende helsedirektør Espen Nakstad sin uttalelse om å reise utenlands være verdt å ta til seg.

– Vi må ta hensyn til hva andre land tenker om det, sier han.

Han mener det ennå ikke er grunn til å pakke kofferten.

Enn så lenge får den som ønsker å campe også utenfor Norges grenser leve i håpet om at det i sommer i hvert fall vil bli mulig i Norden. ©