Det legges også vekt på det politikerne mener er et miljømessige belastende.

– Forurensende cruiseskip er ikke i tråd med de bærekraftige ambisjonene til byen vår, heter det i en uttalelse fra sentrum-høyre-partiet D66, som har makten i Amsterdam sammen med sosialdemokratiske PvdA og miljøpartiet GroenLinks.

Partiet understreker også at cruisetrafikken ikke er forenlig med planene om en ny bro mellom byens historiske sørlige distrikt og Noord-distriktet.

Andre nylige tiltak for å få bukt med den forstyrrende turismen i byen er et forbud mot å røyke cannabis på gaten i det såkalte «red light»-distriktet. I mars førte byen en avskrekkings-kampanje for å legge en demper på utagerende oppførsel fra turister som vil feste med narkotika og alkohol. ©