Dogepalasset er dekorert med svært forseggjort ornamentikk, det har overdådige interiører og kunstverk, blant annet de berømte tak- og veggmaleriene av Tintoretto og Veronese. Restaurerings-prosjektet skal pågå minst vil ta 14 måneder.

Åpen for besøk

Byggingen av palasset ble påbegynt omkring 1340 og fullført på begynnelsen av 1600-tallet. Fram til år 1797 var det bolig og kontorer for dogene, som var betegnelsen på statsoverhodene i Venezias og Genovas republikker. I 1923 ble Dogepalasset museum, og det er i dag et av Venezias store turistattraksjoner.

Konservatorer er nå i full gang med jobben med å sikre Palazzo Ducale. De startet opp i juni og skal undersøke hver centimeter av overflatene til palasset, en jobb som er beregnet til å ta rundt 14 måneder. Planen er å få en total oversikt over tilstanden til både bygg og kunstverk, slik at man på et tidlig tidspunkt kan utbedre eventuelle skader.

Ekspertene bruker mobile stillaser slik at de kan jobbe på små flater av gangen. Dermed kan også stedet være åpent for besøkende.

Avanserte teknikker

I hovedsalen, der Det store råd holdt til, finnes et av de største maleriene i verden, Tintorettos «Il Paradiso» på omtrent 150 kvadratmeter. Hver centimeter av kunstverket skal undersøkes, slik at man kan gå inn og sikre og reparere der det er nødvendig.

Eventyrenes by – les HER!

Informasjonen om tilstanden til bygg og kunstverk skal føres inn i en database. Denne basen skal gi oversikt over hvilke områder som har behov for små reparasjoner, og der det trengs større innsats. Denne informasjonen vil også være viktig for å overvåke kunstverkene tilstand over tid.

Arkitekt Arianna Abbate er direktør for prosjektet. Hun mener restaureringsprosjektet er unikt fordi de bruker så store ressurser på kartlegging. Hun mener at en slik måte å jobbe forebyggende på bør bli den nye malen for konservering av kunst og bygg.

Abbate understreker at deres primære arbeid er visuelt og taktilt, men at det også innebærer overvåking ved hjelp av en rekke avanserte teknikker.

Synker i havet

For noen av kunstverkene er forfallet så alvorlig at teamet umiddelbart må gripe inn. Teamet har derfor satt opp et midlertidig verksted i Doges private kapell, der restauratører jobber med enkeltmalerier.

Venezia by er 1600 år gammel, og en av verdens vakreste og mest særpregede byer. Byens historiske sentrum er anlagt på 118 små øyer i Venezia-lagunen og er preget av et omfattende nettverk av små og store kanaler. Det er ingen biler i denne dele av byen. Man må i stedet bruke båt for å frakte personer og varer. Byen har over 40 kilometer kanaler, mest kjent er Canal Grande, som slynger seg gjennom byen i store, slake svinger, omkranset av mange kirker og over 200 palasser.

Men denne vakre og spesielle beliggenheten har også en høy pris. Fuktigheten og saltvannet gjør det svært krevende for både byggverk og kunstverk. Den gamle bydelen er bygget på trepæler, noe som gjør den svært utsatt. 

Byen som helhet er i ferd med å synke langsomt i havet. Myndighetene jobber med langsiktige planer for å redde byen, blant annet er det planer om å bygge store demninger. ©