Reiserestriksjoner og smittefrykt gir et helt nytt booking-mønster.

– Bestillingene fra nordmenn har økt med over 20 prosent for høstferien i uke 40 og 41, sammenlignet med samme periode i fjor, sier landsjef Pia Buen i Novasol, som er Europas største utleier av ferieboliger.

«– Den langsiktige trenden er at denne ferieformen øker i hele Europa.»

Likevel blir det færre hytteturister samlet sett, fordi så mange utenlandske leietakere uteblir. De står vanligvis for den største andelen av bestillingene. Nå er dette markedet halvert.

Novasol har rundt 1700 norske hytter under forvaltning. I høstferien ser belegget på disse foreløpig ut til å bli rundt 30 prosent lavere enn i fjor.

– Trenden de siste ukene har imidlertid vært svært positiv, som skyldes en økning i bookingene fra norske gjester på over hundre prosent, sier Buen.

Hun tror på et oppsving de neste årene, fordi nordmenn har oppdaget sitt eget land, og utlendingene savner Norge.

For 2021 ligger antall Norges-bestillinger 85 prosent høyere enn for ett år siden. Det skyldes i stor grad at mange har booket om ferien sin fra i år til neste år, ifølge Buen. Mange er fortsatt noe avventende.

– Generelt tror vi tendensen til å bestille tett opp mot ønsket ankomstdato vil vedvare, sier Buen, noe som gjenspeiler reiselivsmarkedet generelt.

Rundt 50 000 turister ferierer på Novasols norske utleiehytter årlig. Det tilsvarer omlag 400 000 gjestedøgn.

– Den langsiktige trenden er at denne ferieformen øker i hele Europa. Derfor ønsker vi å kunne tilby flere hytter i Norge, sier Pia Buen.

Hun mener utleie kan bli en god inntektskilde i perioder da hytta ellers ville stått tom. ©