Lavprisselskapet JetBlue – se egen artikkel her – innførte påbudet fra 4. mai, og nå gjør United og Delta det samme i et forsøk på å hindre spredning av coronaviruset. Fra 11. mai følger også de tre flyselskapene Southwest, Alaska og American Airlines etter, skriver Los Angeles Times.

Corona-pandemien har ført til svært god plass på flyene.

Fagforeningen Association of Flight Attendants, som har over 50 000 medlemmer, har lenge presset på for å få innført påbud om bruk av munnbind på fly.

Flere flyselskaper, blant dem Alaska, American, Delta og Spirit, lar midtsetene stå tomme for å sikre avstand mellom passasjerene. Det har til nå skapt få problemer, ettersom Corona-pandemien har ført til svært god plass på flyene.

I USA har etterspørselen etter flybilletter falt med 96 prosent siden midten av mars, og på innenlands-flyene er det nå i gjennomsnitt bare 15–20 passasjerer, ifølge bransjeorganisasjonen Airlines for America.

For flyselskapene er situasjonen dramatisk. American Airlines melder om et underskudd på nærmere 23 milliarder kroner i første kvartal, og andre kvartal blir trolig enda verre.

United har hatt en inntektssvikt på nærmere 18 milliarder kroner i årets tre første måneder, og Delta melder om et underskudd på 5,5 milliarder kroner. ©