Dette skjer i en by kjent for sine til dels ekstremt høye hotellpriser.

– Vil drive oss ut

De nye reglene vil gjøre det mye vanskeligere å leie ut boliger gjennom Airbnb i New York by. Ifølge dem må eiendomsbesittere fremover fysisk må melde seg på ordførerens kontor og bekrefte at de vil overholde bygge- og planlover og forskrifter for vedlikehold.

De nye reglene, som trer i kraft 1. juli, gjør at Airbnb nå saksøker bystyret i New York. I Airbnbs øyne innebærer de reelt sett et forbud.

– I det store og hele ser det ut til at intensjonen med de nye reglene er å drive korttidsutleie-bransjen fullstendig ut av byen, sier Airbnb ifølge nettstedet Euronews.com.

Viktig bi-inntekt

Airbnb beskriver reglene som «ekstreme og undertrykkende», fordi færre mennesker nå kan leie ut boligen gjennom tjenesten.

Ifølge talsmann Jonah Allon for New Yorks borgermester Eric Adams er de nye reglene innført for å bedre regulere korttidsleiemarkedet og hindre boligmangel. Samtidig har det vært stor politisk motstand mot økt boligbygging i New York, noe har bidratt til et svært presset boligmarked med tilsvarende høye priser.

For mange er utleie en viktig bi-inntekt for å i det hele tatt kunne bo i storbyen. 

Jonah Allon sier at søksmålet blir tatt til følge.

– Bystyrets prioritet er å forsvare sikkerheten og levestandarden for innbyggerne og bevare den permanente boligmassen, samtidig som vi sørger for at vår reiselivssektoren fortsetter sin positive utvikling, sier han.

Felles regler

Også i EU er det flere reguleringer på vei i boligutleiemarkedet. I mars vedtok EU nye regler som gjør at Airbnb i fremtiden må dele bookingdata med myndighetene.

I dette tilfellet hilser Airbnb imidlertid reglene velkommen fordi det skaper større enhetlighet i det europeiske markedet, siden det i motsetning til reglene i New York gjør det lettere for utleiegiganten å jobbe under samme regelverk.

Airbnb ser det også som en fordel at reglene for korttidsleie er forenklet i byer som Barcelona og Brussel, hvor lokale regler begrenser mulighetene for å leie ut eiendom gjennom Airbnb, har Airbnb tidligere uttalt i en pressemelding. ©