Utleie av private leiligheter og annen husvære gjennom formidleren Airbnb har fått mye kritikk, oh anses av flere som en trussel mot mer tradisjonelle overnattingssteder, som hoteller og campingplasser.

– Jeg er ikke i tvil om at Airbnb-utleie har en positiv effekt, mener derimot Cato Jacobsen til NRK.

Airbnb en driver

Jacobsen leier ut husvære i Bø i Vesterålen, samtidig som han bor i Asker. Han satser nå på å utvide satsingen, mye fordi han mener ringvirkningen av utleievirksomheten er stor. Både båtutleiere og dagligvare-butikker i Bø tjener på at turistene handler der. Det samme gjelder guider og restauranter.

Samtidig er Airbnb omstridt som utleieform. I starten trengte du ikke betale skatt på utleie i mindre enn 30 dager. Da Airbnb-utleie skøt fart valgte skatteetaten å stramme inn på reglene.

NHO Reiseliv, som organiserer store deler av hotellbransjen, ser på Airbnb som en klar trussel mot sine medlemmer, men flere samfunnsforskere tar nå Airbnb i forsvar. 

RINGVIRKNINGER: Airbnb bidrar også positivt til andre aktører, som RIB-utlukter til Trollfjorden (bildet), mener forskere. (Foto: Bjørn Moholdt)

Forskermiljøer i Nordlandsforskning, Universitetet i Sørøst-Norge, OsloMet og University of Wisconsin-La Crosse har gått sammen for å se på effekten Airbnb har på øvrige overnattings-tjenester utenfor de aller største norske byene. De påviser en positiv effekt også for hotellene.

– Vi kan ikke sammenligne det som skjer midt i Oslo med det som skjer i for eksempel Nord-Norge. Selv nabokommuner kan ha helt forskjellige premisser for Airbnb, sier Evgueni Vinogradov ved Nordlandsforskning til NRK.

Samtidig tyder forskningen på at det ikke er direkte konkurranse om kunder mellom hoteller og de som leier ut gjennom Airbnb. Ifølge Vinogradov tiltrekker de seg to forskjellige typer kunder.

Selv om Airbnb-utleie kan komme i konflikt med det mer tradisjonelle utleiemarkedet mener forskerne at over tid utfyller Airbnb og tradisjonelle overnattings-tjenester hverandre.

Cato Jacobsen mener i tillegg at mange som kommer til Bø aldri ville tatt turen dit, hvis det ikke hadde vært for Airbnb.

Dialog viktig

De positive sidene ved Airbnb til tross – både Cato Jacobsen og forskerer ved Nordlandsforskning mener reguleringer er nødvendig. Stortinget strammet i 2019 inn reglene for utleie gjennom endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven.

Blant annet ble det innført tak på hvor mye en bolig kunne leies ut, begrenset til 30 dager sammenhengende og 90 dager totalt i året.

Vinogradov mener det er viktig å skille mellom konsekvensene av Airbnb for reiselivsnæringen og samfunnet for øvrig. Han mener regulering er viktig for å hindre spekulasjon i boligmarkedet og økte priser, men kommer samtidig med en advarsel.

– Det viktigste er at vi har behov for veldig lokalt tilpasset regulering og løsninger. Hvis noen i Oslo fatter et vedtak om regulering av Airbnb for hele landet, så er det ikke garantert at det passer optimalt i Nord-Norge.

Han oppfordrer reiselivet til å gå i dialog med utleiere av Airbnb. Et forsøk på å motarbeide delingsøkonomi og privat korttidsutleie kan slå tilbake på steder som fortsatt ønsker vekst innen reiseliv, tror forskeren.

– Da risikerer stedet å bli mindre attraktive for unge reisende og nye generasjoner av turister. Stedet kan gi inntrykk av å være gammeldags og uinteressant.

Og hva kan så reiselivsnæringen og myndigheter lære av rapporten.

– At deling er kommet for å bli, og at det kanskje finnes måter å etablere dialog med Airbnb og individuelle tilbydere på for å inkludere dem mer i fellesskapet. Det kan være positivt for alle sider, konkluderer Evgueni Vinogradov. ©