Det er en av konklusjonene i en ny rapport* om den teknologiske utviklingen i reiselivsnæringen.

Skreddersøm

Det globale reservasjonssystemet Amadeus og teknologiselskapet Microsoft har gått sammen om rapporten, der fokuset har vært på hvordan teknologiske fremskritt kan forbedre reiseopplevelsen.

Bakgrunnen er at de to selskapene har inngått et samarbeid som skal resultere i en rekke nye verktøy, løsninger og apper som både turister og reiselivsnæringen kan bruke til ulike formål.

Amadeus og Microsoft forventer at kunstig intelligens vil spille en stadig større rolle de neste årene, da denne teknologien blant annet kan bidra til å gi tidsbegrensede tilbud som er skreddersydd for enkeltkunder.

Automatisk ombooking

Rapporten slår også fast at det i fremtiden kan lages systemer som bruker en blanding av kunstig intelligens og tilgjengelig data for å hjelpe reisende underveis.

Dette kan for eksempel være ved at et system automatisk sender en melding til hotellet du har bestilt rom på, dersom det automatisk oppdager at det gitte flyet er forsinket, og personen derfor trenger en senere innsjekking enn forventet.

For forretningsreisende er teknologien nå på et nivå hvor programvare-systemet vil kunne ombooke de flyvningene som følger den forsinkede, på samme måte som den vil kunne informere passasjerens kollegaer om forsinkelsen via for eksempel Teams og Slack.

Nye muligheter

I en pressemelding insisterer strategidirektør Wolfgang Krips i Amadeus på at de to selskapene etter hans syn har gjort store fremskritt med å tilpasse nye teknologier slik at de kan brukes til ulike formål i reiselivsbransjen.

– Ny teknologi og bruk av data vil skape nye løsninger for å gi en større forståelse av reiseopplevelsen, sier han

Som administrerende direktør i Microsoft Frankrike ser Corine de Bilbao store muligheter for både Amadeus og Microsoft når det gjelder kunstig intelligens og andre teknologiske gjennombrudd som har funnet sted de siste årene.

– Vi ser store muligheter, og fortsetter vår felles innsats for å skape en ny og mer personlig og bedre koblet reiseopplevelse, sier hun. ©

* Rapporten er delvis basert på en spørreskjemaundersøkelse, der respondentene er 2400 forretnings- og fritidsreisende, med utspring fra seks såkalte nøkkelmarkeder. Disse er Brasil, Tyskland, India, Indonesia, Storbritannia og USA. I tillegg er det gjennomført intervjuer med ledende ansatte i Amadeus, Microsoft og reiselivsbransjen generelt.