Nærmere 300 000 arbeidsplasser er berørt av trafikkstoppen på flyplassene som utgjør hele 140 milliarder kroner av Europas samlede brutto nasjonalprodukt (BNP).

Dystert

– Disse flyplassene er insolvente i løpet av de neste månedene om ikke passasjertrafikken kommer i gang igjen innen utgangen av året, sier organisasjonen som samler verdens flyplasser, ACI, i en pressemelding tirsdag.

– Europa står foran en fullstendig kollaps av lufttransport-systemet, skriver ACI videre, og mener

flyplassene blir nødt til å stenge med mindre regjeringene trapper opp støtten. Så langt har få gjort det, ifølge organisasjonen.

Slik er situasjonen, ifølge ACI:

* Nedgangen er på 73 prosent i persontrafikken i september
* Tap av ytterligere 172,5 millioner passasjerer i september bringer det totale volumet av tapte passasjerer siden januar 2020 til 1,29 milliarder,
* Fra midten av oktober var passasjertrafikken 75 prosent lavere enn samme periode i fjor, og nådde en nedgang på 80 prosent for flyplasser i EU / EØS / Sveits / Storbritannia

– Tallene tegner et dramatisk og dystert bilde, sier ACI Europes toppsjef Olivier Jankovec.

Kuttet til beinet

Åtte måneder inn i krisen brenner alle Europas flyplasser enorme beløp, uten at nevneverdig med penger kommer inn.

– Karantene-pålegg i stedet for testing dytter Europas flyplasser nærmere stupet for hver dag som gå, legger han til.

Restriksjonene som nå strekker seg inn i vintersesongen har forverret trafikk-utsiktene betydelig, og flere flyselskaper har kuttet i sine ruteopplegg til langt inn i 2021

Flyplassene nærmest stupet er ifølge ACI hovedsakelig regionale flyplasser som betjener – og er integrert i – lokalsamfunn.

– Ringvirkningene for lokalsamfunnene har allerede begynt å vise seg, sier ACI-toppen.

Større europeiske flyplasser og knutepunkter er heller ikke immune mot de enorme omveltningene i Coronaens kjølvann.

– De har kuttet kostnadene til beinet, og brukt finansmarkedene for å bygge seg opp kapital, skriver organisasjonen i pressemeldingen.

Enorme gjeldsbyrder kan straffe seg over tid, og representerer en enorm utfodring om ikke trafikken tar seg opp igjen. ©