Undersøkelsen som Kantar har gjort for  NRK, viser at per nå planlegger 12 prosent utenlandsferie, mens 71 prosent sier de blir hjemme også denne sommeren.

En økning i prosentandelen som knytter seg til utenlandsferie avhenger av hva regjeringen foretar seg. 

Mer bevegelse

Hele trinn to i den såkalte gjenåpningsplanen er nå gjennomført, og det er ventet at regjeringen starter på trinn tre. Der står blant annet gjenåpning av breddeidrett samt opphevelse av skjenkestopp og det globale reiserådet.

Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen håper og forventer at gjenåpningen sikrer de som ifølge ham har vært rammet hardest, altså kultur- og reiselivsnæringene. Han håper med andre ord at folk får reise ut av Norge, og at folk får reise inn.

– Så lenge vi kan gjøre det på en sikker og trygg måte, håper vi at mest mulig av begrensningene kan tilpasses slik at vi kan få til bevegelse. Ut ifra slik vi leser smittetallene ser vi ingen grunn til at vi ikke nå kan gå for det, sier han.

Ni av de 12 prosentene svarer at de ønsker ferie i utlandet hvis det er mulig, mens de resterende tre prosentene svarer at de uansett reiser til utlandet i deler av ferien.

1687 personer har deltatt i undersøkelsen perioden fra 11. til 14. juni.

Lovende utvikling

– Av dem som har sommerferie, reiser normalt seks av ti utenlands. Vi tror det handler om at den siste tiden har vært preget av lite forutsigbarhet, og at det fremdeles er mye uvisshet om hva som er mulig i juli, sier Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv, til  NRK.

63 prosent svarer at de vil feriere i Norge, mens åtte prosent svarer at de blir i hjemkommunen. 16 prosent svarer at de ikke har klare planer.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NTB at situasjonen er lovende.

– Smittesituasjonen i Norge er preget av få smitteutbrudd og fallende smittetall, men vi er bekymret for at utbrudd av mer smittsomme virusvarianter, sier han.

– Dersom vi unngår større smitteutbrudd fram til flere er vaksinert med to doser, vil vi nok kunne leve mer normalt i Norge utover sommeren, legger han til.

Den største trusselen mot videre gjenåpning er større utbrudd av delta-varianten, men Nakstad håper disse kan håndteres relativt raskt.

Det siste døgnet er det registrert 219 koronasmittede i Norge. Det er ni flere enn samme dag i forrige uke. ©